Yine Yeni Yeniden Yapılandırma

20 Nisan’da Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kesinleşmiş bazı kamu alacakları için yeniden bir yeniden yapılandırılma getiriliyor. Tasasıyla; mükelleflerin 1 Temmuz 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasında oluşan vergi, prim ve benzeri borçları ödeyebilmelerini sağlamanın yanısıra daha önceki yapılandırmadan yararlanamamış olan mükelleflere yeniden bir hak veriliyor.

Yabancılara Konut veya İşyeri Teslimlerinde KDV İstinası

Ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların satış bedelinin yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu yazıda söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Bankalardan Bireysel Kredi Kullanımında Ödenen Hayat Sigortası Primlerinin Ücret Matrahından İndirimi

Günümüzde ihtiyaçların gelirlerimize oranla daha fazla artması nedeniyle, bankalardan özellikle taşıt ve konut alımı veya tüketim amaçlı bireysel ihtiyaç kredileri kullanımı hızla artmaktadır. Bankalar da kredi sözleşmesini tüketiciye imzalatırken, bir de kredi kullanan tüketiciler istemese de hayat sigortası yapmak suretiyle bir nevi geri ödemelerde yaşayabileceğimiz riskleri düşünerek, yaşamımızı güvence altına almaktadırlar.

Ertelenen SGK Primleri Hangi Dönemde Giderleştirilecek?

Hatırlanacağı üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna, 6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile eklenen geçici 72. madde ile; Mükelleflerin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.