Ali Alaybek Dijital Kütüphanesi

Mezopotamya’nın kadim medeniyetlerinden Sümerlerde bir atasözü vardır. “Biliyorsun, neden öğretmiyorsun?”

Bilgi ve iletişim çağında yaşıyoruz. Ve açık kaynaklarda bildiğimizi paylaşmak, bildiğimizi öğretmek geçmişe nazaran çok kolay.

İşte bu bakış açısıyla biz de VERGİALGI olarak Türk Hukuk yazınına katkıda bulunmak için, bir açık kaynak olarak, “Ali Alaybek Dijital Kütüphanesi”ni açmaya karar verdik.

Neden Ali Alaybek?

Ali Alaybek (Selanik 1901), ülkemizde 1950 yılında gerçekleşen Büyük Vergi Reformunun (Gelir ve kurumlar vergisi ile vergi usul kanunları) Prof. Dr. Fritz Neumark ile birlikte baş mimarlarındandır. Alaybek, 8 yıllık bir çalışma sonucunda hayata geçen reformun gerçekleştirilmesinde ve kamuoyu nezdinde savunulmasında yaptığı çalışmalarla çok önemli katkılar sağlamıştır.

Ali Alaybek, 1962 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Vergi Reform Komisyonu’nun da başkanlığını yapmış büyük reformun geliştirilmesinde, yenilenmesinde önemli çalışmalar yapmıştır.

1936’da Hesap Mütehassısı ve daha sonra Muamele Vergileri Hesap Mütehassısları Şefi olmuştur. 31.5.1945’te kurucusu olduğu Hesap Uzmanları Kurulu’na Müşavir Hesap Uzmanı olarak atanmış ve İstanbul Grup Başkanlığı yapmıştır.

Almanca, Fransızca bilen, Almanya ve Fransa’da etüd ve incelemeler yapan Alaybek çok sayıda kitap ve etüdün yazarı olup 27.7.1986’da vefat etmiştir.

Üstadlara, değerlere saygı yaklaşımıyla Ali Alaybek Dijital Kütüphanesini sizlerin istifadesine açtık.

İlk olarak da Üstadın her biri Büyük Vergi Reformunun ruhunu, esasını ortaya eserler olan etüdlerini pelür kağıtlar veya sararmış beyaz kağıtlar olarak yok olmaktan kurtararak dijital ortama aktardık.

60-70 yıllık çalışmaları gelecek nesillerle buluşturduk.

Böylelikle kurumsal sosyal sorumluluk örneği olarak geçmişimize sahip çıktık.

Siz de katkıda bulunabilirsiniz

Gelin hep birlikte bilgi ormanına, Hukuk alanında yazmış olduğunuz kitabınızla, etüdünüzle, tezinizle siz de bir fidan getirin.

Çalışmalarınızı pdf formatında yayınlanmak üzere VERGİALGI Yazı Kurulu’na (yazikurulu@vergialgi.net) bekliyoruz. "Çağdaş Türk Vergi Sisteminin Kurucusu Ali Alaybek kitabı Maliye Hesap Uzmanları Derneğinin özel izni ile yayınlanmaktadır.