Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Bülent TAŞNazmi KARYAĞDI
20 Ocak 2020Bülent TAŞ/ Nazmi KARYAĞDI
4443OKUNMA

Yurtdışına Servet Yığanlar İçin Çember Daralıyor

Geçtiğimiz yıl VERGİALGI internet sitesinde gündeme getirdiğimiz, Türkiye’nin G20’de ve OECD’de taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşması, 31 Aralık 2019’da Resmî Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı.

Aslında 6-7 Mayıs 2014 tarihinde yapılan ve Türkiye adına Ali Babacan’ın katıldığı OECD Bakanlar Konseyi toplantısında OECD tarafından geliştirilen otomatik bilgi değişimi standardının hızla ve kararlı bir şekilde uygulanacağı deklare edilmiş, standart 15 Temmuz 2014 tarihinde OECD Konseyinde onaylandıktan sonra Eylül 2014 tarihinde G20 ülkeleri Maliye Bakanlarınca, Kasım 2014’te G20 ülke liderleri tarafından onaylanmıştı. Türkiye de G20 üyesi ülke olarak onaylayanlar arasında bulunmaktaydı.

Bu arada Türkiye, 22-28 Ekim 2014’te Berlin’de gerçekleşen OECD Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumunda 2018’den itibaren otomatik bilgi değişimine başlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Bu çerçevede OECD tarafından hazırlanan ve otomatik bilgi değişiminin usul ve esaslarını (standartlarını) düzenleyen söz konusu çok taraflı Yetkili Makam Anlaşması hızlıca 51 ülke tarafından imzalanmış, Türkiye’nin imzalaması gecikerek ancak 21 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşebilmiştir.

Böylece imzalandığı halde yaklaşık üç yıldır bekleyen anlaşmanın onaylanması ile birlikte Türkiye ağırdan alır duruma düştüğü, vergi alanında otomatik bilgi değişimi yönünden önemli bir aşama daha kaydetmiş oldu.

Neler otomatik bilgi değişimi kapsamında?

Otomatik bilgi değişimi kapsamında, diğer ülke mukiminin sahip olduğu banka hesabı, elde edilen faizler, kâr payları, alım satım kazançları vs. bu kapsamda karşı tarafın talebi beklenmeksizin belirli periyotlarla ve düzenli olarak diğer ülkeye karşılıklılık kapsamında aktarılacak.

Bilgi aktarımı Türkiye’den dışarıya olacağı gibi yabancı ülkelerden Türkiye’ye doğru da olacak.

Bilgi değişimi yıllık bazda, otomatik olarak ve yıl bittikten en geç 9 ay içinde gerçekleştirilecek.

Varlık barışından yaralanmak artık daha anlamlı

2003 yılından bu yana gündeme gelen vergi affı yasalarının bir ayağı da yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve beyanı olmuştu. Bazen hiç vergi alınmayarak bazen de çok cüzi bir vergi ile bu kaynakların ulusal ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştı.

Ancak yurtdışında varlığı olan kişilerin bunları Türkiye’ye getirmemeleri durumunda bir incelemeye ve cezaya maruz kalmamaları geçmiş afların başarısını olumsuz yönde etkilemişti.

Bugüne kadar yurtdışından gelen yabancı paralara ilişkin yayınlanan tek veri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ve 5811 sayılı Yasaya ait. Buna göre 1.372 kişi 7 milyar 178 milyon ABD Doları, 650 kişi 10 milyar 37 milyon Euro beyan etmişler.

Finansal bilgilerin otomatik değişimi ile dışarıda yer alan parasal varlıklar Türkiye’ye bildirileceği bir döneme giriliyor. Böylece yurtdışına götürülmüş olup da Türkiye’de vergisi ödenmemiş kazançların vergilerini alabilmek mümkün hale geliyor. Bu nedenle yurtdışında finansal varlığı olanların, 30 Haziran 2020’ye kadar uzatılan son varlık barışı düzenlemesinden yararlanıp yararlanmamayı ciddi bir şekilde düşünmelerinde yarar görüyoruz.
Bundan sonra, değişime tabi tutulacak bilgilerin bankalar ve diğer kurumlarca toplanması ve belirli bir formatta düzenli olarak Gelir İdaresine aktarılabilmesi için İdarenin Tebliğ çıkarmasını bekleyeceğiz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor