Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
18 Ocak 2016Ahmet Metin AYSOY
170OKUNMA

Yurt Dışındaki İşlerde Çalıştırılan İşçilerin İsteğe Bağlı Sigorta Kapsamında 2016 Yılında Ödeyecekleri Primler

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 5510 sayılı Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50. maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Öte yandan, yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

Asgari ücret aylık 1.647 TL, Günlük 54,90 TL

2016 yılında ödeyebilecekleri isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı
54,90 x 30 x %2o = 329,40 TL

2016 yılında ödeyebilecekleri isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı
356,85 x 30 x %20 = 2.141,10 TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor