Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
14 Ekim 2019Nazmi KARYAĞDI
461OKUNMA

YMM’ler Tam Tasdik Raporlarını Elektronik Ortamda Gönderebilecekler

2005 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünden Gelir İdaresi Başkanlığına dönüşen vergi idaremiz özellikle mükellef hizmetleri ve dijital vergileme konularında oldukça önemli aşamalar kaydetti.

Son yıllarda vergi mükellefleri, 3568 sayılı Kanunla yetkilendirilmiş meslek mensupları ve vergi idaresi çalışanları vergileme alanında çok önemli değişimlere tanıklık ettiler.

Yurtdışındaki vergileme konularını yakından takip etmeye çalışan bir kişi olarak bir karşılaştırma yaptığımızda Gelir İdaremizin mükellef hizmetleri ve dijital vergileme konularında pek çok ülkeden önde geldiğini görüyoruz.

Gün geçmiyor ki Gelir İdaremiz mükellef hizmetleri ve dijital vergileme alanlarında bir adım atmasın. Bu gelişmeler bizi hem bir Türk vatandaşı ve girişimcisi olarak hem de eski bir Gelir İdaresi çalışanı olarak mutlu ediyor.

Tam tasdik raporları gönderimi internet vergi dairesinde

Gelir İdaresi bu ayın başında yeni bir dijital uygulamayı devreye aldı:

3568 sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirler, ilgili mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi üzerinden gönderebilecekler.

Yeminli mali müşavirlik faaliyetinde bulunan gerçek kişiler ile yeminli mali müşavirlik hizmeti veren şirketlerin ortakları, vergi dairesinden aldıkları kullanıcı adı ve şifre ile, internet vergi dairesindeki“e-YMM Tasdik Raporları İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu” sekmesinden sisteme giriş yaparak tasdik raporlarını gönderebilecekler.

2019 yılına ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları, elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek olup 01.01.2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilebilecek.

Tebrik ve teşekkür

Vergiciliği yanında kalite alanında çalışmaları olan bir kişi olarak inanıyoruz ki; küçük küçük iyileştirmelerle (Japon kalite yönetimi diliyle kaizenlerle) hayatımız daha da kolaylaşacak ve ülkemizde yaşam kalitesi daha da artacaktır.

Vergileme alanındaki kolaylaştırıcı, yenilikçi çalışmaları nedeniyle başta Gelir İdaresi Başkanı Sn. Bekir BAYRAKDAR olmak üzere tüm Gelir İdaresi çalışanlarını tebrik ediyoruz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor