Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
05 Kasım 2012
207OKUNMA

YMM ve SMMM’lerin Müşteri Sayısına Standard

Günümüzde standart bir işin kalitesini sağlamak için en önemli unsur. Nitekim bir tanıma göre kalite, standartlara uygunluktur.

 Ülkemizde gelişme eğilimi gösteren her alanda yüksek standartlar hedef alınmakta. 1995’te Avrupa Gümrük Birliğine girişimizle birlikte standart olgusu rekabette önemli bir yapı taşı haline geldi.

 Meslek Mensuplarına Standart

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan muhasebecilik mesleği ve modern çağla birlikte gündeme gelen müşavirlik ve denetim hizmetleri 3568 sayılı Yasa ile 1989 yılından itibaren ülkemizde ayrı bir hüviyet kazandı.

 

Meslek yasasının amacı işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek olarak belirlendi.

 

Yasanın uygulama alanını belirlemek üzere daha sonra pek çok yönetmelik ve tebliğ Maliye Bakanlığı’nca ya da TÜRMOB tarafından yayınladı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 21 Eylül 2012 tarihinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne bir yazı göndererek; meslek mensuplarının yıl içerisinde kabul edebilecekleri iş sayısı ya da günlük mesaisinin kaç saat olabileceği hususlarında herhangi bir sınırlama getirilmediğini ifade ederek, GİB’e elektronik ortamda yapılan hizmet ve tasdik sözleşme bildirimlerinden edinilen bilgiler çerçevesinde bazı meslek mensuplarının bir yıl içerisinde şahsi emek ve mesai vererek düzenleyebileceğinden çok daha fazla sayıda iş kabul ettiklerini ifade etmiştir.

 

Bu durumun ise hem haksız rekabete yol açtığı hem de mesleği icra ederken gereken özen ve dikkatin gösterilmesine imkan vermediği dile getirilmiş.

 

Gelir İdaresi’ne önerilerin gönderilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, meslekten beklenen yararın sağlanması ve meslekte yaşanan haksız rekabeti önlemek için bir Standard belirleme için bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede;

-        YMM’nin düzenlediği tasdik sözleşmesinin türü,

-        Mükellefin işletme büyüklüğü,

-        Mükellefin ihracat kapasitesi,

-        Alt mükelleflerin sayısı,

-        Meslek mensubunun yanında çalışan sayısı,

-        Mükelleflerin farklı il sınırlarında yaşıyor olmaları,

-        Mükellefin yer aldığı sektörel yapı vb kriterler dikkate alınarak,

 

SMMM için muhasebe hizmeti verme, defter tutma ve beyanname imzalama, YMM içinde tasdik hizmeti verme konularında bir meslek mensubunun şahsi mesaisinin günde kaç saat olabileceği ve yıl içinde kabul edebileceği iş sayılarının TÜRMOB tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi talep edildi.

 

Kamuoyuna açık tek bilgi: 2011’de Ankara YMM Odasında Ortalama 10 Tasdik

Ankara YMM Odasının internet sitesinden yayınlanan 2011 yılı Çalışma Raporuna göre; müşterilerle imzalanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik sözleşmelerinin durumuna bakıldığında, 228 çalışan üyenin bulunduğu 1997 yılında kişi başına ortalama 9,49 tasdik sözleşmesi imzalanmış iken, 432 çalışan üyenin bulunduğu 31.12.2011 tarihi itibariyle bu rakam 10,12’dir.

 

ANKARA YMM ODASI ÜYELERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TASDİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ SAYISAL GELİŞMELER

 

DÖNEMİ

ÇALIŞAN ÜYE SAYISI

YAPILAN SÖZLEŞME ADEDİ

FESİHLER

KALAN

YMM BAŞINA ORTALAMA   SÖZL.SAYISI

1997

228

2164

-

2164

9,49

1998

265

2904

-

2904

10,96

1999

287

3258

197

3061

10,67

2000

311

3496

154

3342

10,75

2001

333

3537

157

3380

10,15

2002

341

3613

188

3425

10,04

2003

351

3668

156

3512

10,01

2004

362

3803

144

3659

10,11

2005

364

3818

145

3673

10,09

2006

377

3971

172

3799

10,08

2007

394

4268

185

4083

10,36

2008

410

4461

301

4160

10,14

2009

416

4328

257

4071

9,79

2010

426

4585

189

4396

10,32

2011

432

4588

215

4373

10,12

(Kaynak: www.ankaraymmo.org.tr)

 

Standartlaşmaya Doğru

Elbette ki yayınlanan tek veriden hareketle sağlıklı bir değerlendirme yapılması mümkün değil. Gelir İdaresi Başkanlığı meslek mensuplarınca kendisine bildirilmiş olan tasdik sayıları, meslek mensubu yanında çalışan uzman personel sayısı vb. gibi verileri dikkate alarak meslek yasasından beklenen amaçları sağlamak ve meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla TÜRMOB’un da katkısıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın, standartlaşma yoluyla kalitenin geliştirilmesine katkısı olacağı düşünülmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.