Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
29 Mayıs 2016Ahmet Metin AYSOY
154OKUNMA

Yıllık İzin; 10+1+ 1+1+1+1+1…

Yıllık izin uygulaması değişti.

Önce, eski uygulamayı hatırlayalım. (4857 sayılı Yasa madde 56)

Madde 56 - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

Yeni uygulama

Madde 56 - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/4/2016-6704/16 md.) Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.

Yeni uygulama yıllık ücretli izinde taraflara ihtiyaca göre izin süresini bölmede hareket serbestisi sağladı; işveren ve işçinin anlaşması halinde, on günü tek parça olmak üzere, geri kalanı 1+1+1+1… olarak yıllık ücretli izin verilebilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.