Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
29 Nisan 2015Ahmet Metin AYSOY
256OKUNMA

Yeni Yasa’da İki Önemli Düzenleme!

23 Nisan 2015 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 6645 Sayılı Yasa ile iki önemli düzenleme yapıldı.

1. İdari Para Cezaları Sistemi Değişti!
6645 sayılı Yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu idari para cezaları sisteminde radikal değişiklik yapıldı. Söz konusu değişikliğe göre idari para cezaları; işyerlerindeki çalışan sayısı ve işyerlerinin tehlike sınıfı kriterleri dikkate alınarak, farklı uygulanacak.

İdari para cezaları;
Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanacak.

2. İşyerlerinde İş Kazası Meydana Gelen İşverenlere Teşvik ve İhale Cezası!
İş kazası işverenlere pahalıya mal olacak. 6645 Yasa ile iş yerlerinde iş kazası meydana gelen işverenlere teşvikten faydalanma engeli ve kamu ihalelerine katılma yasağı kondu. İşte detaylar:

a -İhale Yasağı
- Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacak.
- Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilecek ve Kurumun internet sayfasında ilan edilecek.

b- Teşvik Engeli
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacak.
- 10 çalışan sayısının belirlenmesinde, Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınacak.
- Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecek.
- Teşvikten yararlanan işverenlerden yukarda belirtilen iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecekler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklı duruma düşecekler.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor