Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
18 Ocak 2016
137OKUNMA

Yeni Asgari Ücrete Göre Bağımsız Çalışanlar ve İsteğe Bağlı Sigortalıların Primleri

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 2016 yılı aylık sigorta primleri;

Aylık kazanç alt sınırına göre
54,90 x 30 x %34,5 = 568,22 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre
356,85 x 30 x %34,5 = 3.693,40 TL

İsteğe bağlı sigortalıların (5510/4-1(b)) 2016 yılı aylık sigorta primleri
Aylık alt sınır primi
54,90 x 30 x % 32 = 527,04 TL

Aylık üst primi
356,85 x 30 x %32 = 3.425,76 TL

Evde ürettikleri eşyaları işyeri açmaksızın satan kadın sigortalılar (5510 geçici 16.madde)
Aylık prim 54,90TL x 23 x % 32 = 404, 06 TL

Tarım ve Orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar (5510 Ek 5.madde)
Alt sınır aylık prim = 453,63 TL
Üst sınır aylık prim = 2.831,60 TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor