Serdar DUMLUPINAR

Avrasya Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi

Tüm Yazılar
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.