Ahmet ARSLAN

1976 Mardin – Midyat doğumlu olup 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunudur. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebat Kontrolörü olarak görev yaptı.

Tüm Yazılar
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.