Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
06 Temmuz 2018Ahmet Metin AYSOY
50OKUNMA

Yaşlılık Aylığı Bağlanması Neden Gecikebilir?

5510 sayılı Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında, eski ifadeyle SSK kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuran sigortalıya maaş işlemi aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı uzamaktadır.

SSK kapsamında çalışan sigortalıların hizmetleri 2004 Mayıs’tan itibaren aylık prim ve hizmet belgesiyle bildirilmeye başlandı. Bu tarihten önce, sigortalıların hizmeti dört aylık dönem bordrolarıyla bildiriliyordu.

Dört aylık dönem bordrolarında çalışanın SSK numarasının yanlış yazılması veya boş bırakılması veya başka bir sigortalının numarasının yazılması veya  isim soyadında hata yapılması gibi hallerde, çalışılan bir kısım süreler, hizmet cetveline yansımamaktadır. 

Böyle bir durumda sigortalı işten ayrılıp yaşlılık aylığı bağlanması için müracaat ettiğinde, bu hatanın farkına varmakta ve düzeltilmesi için talepte bulunmaktadır. Söz konusu hatanın düzeltilmesi zaman alabilmektedir. Hatanın özelliğine göre SGK tarafından hata düzeltilebilmekte, bazı durumlarda da sigortalının eski işverenden alacağı bordro ve diğer kanıtlayıcı belgelerle hatanın düzeltilmesi mümkün olabilmektedir.

İşe giriş bildirgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus  kayıtları arasında uyumsuzluk olması diğer bir sorundur. Bu durum, işe giriş bildirgesinde kimlik bilgilerinin hatalı yazılmasından kaynaklanabilir.

Öte yandan, T.C kimlik numarasının sosyal güvenlik numarası olarak kullanılmaya başlanmasından önce, aynı kişiye birden fazla SSK sicil numarası verildiği durumlara rastlanabiliyordu. Bu halde, SSK sicil numaralarının tek bir sicil numarasına dönüştürülmesi için talepte bulunmak gerekecektir.

Bu nedenlerle, yaşlılık aylığı bağlanması için müracaat etmeden çok önce, sigortalı hizmetlerinizin kayıtlara doğru geçip geçmediğini kontrol etmek üzere, SGK’ dan hizmetlerinizin dökümünü çıkarmakta yarar var.