Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
03 Mart 2014
59OKUNMA

Vergisini Erken Ödeyene İndirim: Neden Olmasın?

İçerisinde bulunduğumuz Mart ayında vergiye ilişkin ana gündem maddesi gelir vergisinin beyan dönemidir. Elde ettiği geliri beyan etmek durumunda olan gelir vergisi mükellefleri, beyannamelerini Mart ayının 25. günü akşamına kadar vermeleri gerekmektedir. Beyan edilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. Ancak dileyen mükellefler vergi borçlarını tek seferde ödeyebilirler.

Ancak, temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti erken ödeyen mükellefler için erken ödemeden dolayı herhangi bir avantaj yoktur. Vergiye gönüllü uyumu arttırmak ve kamu alacaklarının tahsil hızını yükseltmek amacıyla vergi borçlarını vadesinden önce ödeyen mükellefler için erken ödeme indirimi yapılması faydalı olabilir.

Aslında bu uygulamanın yasal dayanağı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ek 1. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, kamu alacağının vadesinden önce ödenmesi halinde belirlenen faiz oranı nispetinde indirim uygulanacaktır. Ancak, kanundaki faiz oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır olarak belirlendiği için fiilen bu kanuni düzenleme işlememektedir.

Hazine, kısa vadeli nakit açığını kapatmak için borçlanmakta ve belli bir mali yüke katlanmaktadır. Kamu alacaklarında makul bir erken ödeme indirimi kısa vadeli nakit ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak ve kamu alacağının erkenden kesin bir şekilde tahsil edilmesine imkan sağlayacaktır. Bu faydaları göz önüne alınarak, vergilerde erken ödeme indirimi uygulamasının tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Mevcut ödeme süreleri dikkate alındığında böyle bir indirim; gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi gibi vergilerde anlamlı sonuçlar verebilecektir.