Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 7yeni e-konomi

Vergi

Av. Gönenç Gürkaynak 2017 Gelir Vergisi Rekortmenlerinde 10. Sırada

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan 2001 yılında da yüksek lisansını Harvard Law School’da yapan Gönenç Gürkaynak, 2017 kazançlarına göre Türkiye genelinde en yüksek gelir vergisi ödeyen 10. kişi oldu.

E-Tebligat Zorunluluğu Bulunan Mükelleflere Kesilen Cezaların Kanuniliği

Bilindiği üzere vergi ile ilgili işlemlerimizde temel kanun, Vergi Usul Kanunudur. Vergisel bir işlemin(vergi/ceza ihbarnamesi, ödeme emrinin vs) tebliğ işlemleri bu kanuna göre gerçekleşir. Vergi Usul Kanunumuzun 93 ila 107. maddeleri arasında tebligatın usul ve esasları anlatılır. Bu kapsamda kanunumuzun 107. maddesinde elektronik tebligattan,456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de e- tebligat kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerden bahsedilmiştir.

Vergi İndirimi Araç Satış Fiyatlarına Nasıl Yansımalı?

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak bugün (31.10.2018) yapmış olduğu açıklamada yılsonuna kadar 1600 cc altı araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarının 15 puan indirileceğini belirtmiştir.

Ekonomik Krizle Mücadelede Etkili Bir Çözüm Modeli: Gelir İdaresi Sisteminin Geliştirilmesi

Ülkemizin karşı karşıya olduğu olağan dışı sorunların üstesinden gelebilmesinin bir yolu, ekonomik alanda hızlı ve etkili sonuç almaktır. Bunun en etkili yollarından birisi özel sektör tecrübesinin, kamu gelir idaresine aktarılmasıdır.

İthal Muz Vergisinden Üreticiye Pay Ayrılsın

DÜNYA Gazetesi’nde 26 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan habere göre; Mersin’in Anamur ilçesinde 5.’si düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarı, 85 firmanın katılımı ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

1 Ekim’den İtibaren Türkiye Genelinde Muhtasar Beyanname ile SGK Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ilk olarak, bizim de Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak koordinasyonundan sorumlu olduğumuz, 2008-2010 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planıyla gündeme gelen ve 23 no.lu eylem olarak “Muhtasar beyanname ile SSK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin mevzuat ve tebliğ çalışmaları” ile başlamış bir projeydi.

Eski Köye Yeni Vergi Adetleri

Dünya geliştikçe vergi politikaları da bu doğrultuda gelişecektir. Gelişim konularına göre çeşitlenecek veya yeniden şekillenecektir. Hızla gelişen bu dünyada ülkemiz de vergisel gelişimin zamansal takibini iyi sağlamalıdır. Bu vergisel gelişimin amaçları şu şekildedir: vergi gelirini artırmak, vergi adaletini sağlamak, sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmek vb. Bu doğrultuda aşağıda yer alan vergisel çeşitlendirmeler ve şekillendirmeler hayata geçirilebilir.

Defter Tutmada Yeni Dönem: Defter Beyan Sistemi

Teknolojinin günlük hayatımızın hemen her bölümünün içine dâhil olduğu düşünüldüğünde, vergi sisteminin bunun dışında kalması düşünülemezdi. E-Defter, E-Fatura, E-Tebligat derken Gelir İdaresi Başkanlığı yeniliklerine bir yapıtaşı daha ekledi.

7143 Yapılandırmalarında İlk Taksit 15 Ekim’e Kadar Ödenebilecek

7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1.10.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi 15.10.2018 tarihine kadar uzatıldı.

FATİH Projesi Kapsamındaki Mali Teşvikler

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH), Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yürütülen bir proje olup Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir aşamayı oluşturuyor. Projeyle öğrencilerin ve öğretmenlerin günümüzün değil geleceğin eğitim sistemine doğru yönelmesine imkân sağlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Milyon Lirayı Aşan Vergi Borçlularını ve Haklarında Tarhiyat Yapılan Mükellefleri Açıkladı

Kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak adlandırılan; 31 Aralık 2017 itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibariyle 1 milyon Lirayı aşan ve ödenmemiş olan vergi, ceza ve gecikme faizi borçluları ileGelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Dünyada Kurumlar Vergisi Oran İndirimleri ve Türkiye

OECD Vergi Politikası Reformları 2018 adlı kitabı yayınlanmış bulunuyor. Bu çalışmada, adı geçen kitapta yer alan ve kurumlar vergisi alanında yer alan reformları özetleyerek Türkiye’de atılan adımlarla kıyaslamaya çalıştım.

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Peşin Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 oranında ve idari para cezalarının aslından da %25 oranında indirim yapılacaktır.

Aktifinde Kayıtlı Taşınmazları Elden Çıkaracak Olanlara Sağlanan Vergisel Teşvikte Son Günler

Aktifinde kayıtlı olan taşınmazları önümüzdeki dönemlerde elden çıkaracak olan işletmelere sağlanan düşük vergili yeniden değerleme imkanı 30 Eylül’de sona eriyor.

Bir Paket Sigaranın Ne Kadarı Vergi Dumanı?

1 paket sigarada 20 adet sigara bulunmaktadır. İnsanın aklına ilk okuyuşta belki vergiden önce neden 20 adet sorusu gelebilir.

16 Yaş ve Üzerindeki Taşıtların Hurdaya Ayrılması ve ÖTV Teşviki

Ülkemizin gündeminde zaman zaman yer alan model yılı eski olan araçların önce hurdaya ayrılması ve ardından trafik kayıtlarının silinmek suretiyle trafikten çekilmeleri hemen hemen herkesi ilgilendiren bir konudur. Çünkü hurda araçların her gün trafikte mevcut olması hem o aracı kullananları, hem çevreyi, hem de diğer sürücüleri ve de yayaları tehdit altında bırakmaktadır.