Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Vergi

Bir Paket Sigaranın Ne Kadarı Vergi Dumanı?

1 paket sigarada 20 adet sigara bulunmaktadır. İnsanın aklına ilk okuyuşta belki vergiden önce neden 20 adet sorusu gelebilir.

16 Yaş ve Üzerindeki Taşıtların Hurdaya Ayrılması ve ÖTV Teşviki

Ülkemizin gündeminde zaman zaman yer alan model yılı eski olan araçların önce hurdaya ayrılması ve ardından trafik kayıtlarının silinmek suretiyle trafikten çekilmeleri hemen hemen herkesi ilgilendiren bir konudur. Çünkü hurda araçların her gün trafikte mevcut olması hem o aracı kullananları, hem çevreyi, hem de diğer sürücüleri ve de yayaları tehdit altında bırakmaktadır.

Veri Merkezi Hizmetleri ve Bulut Bilişim Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

Veri merkezi hizmetleri ve bu hizmetler kullanılmak suretiyle sağlanan bulut bilişim hizmetleri özel iletişim vergisi uygulamaları bakımından bir takım belirsizliklerle karşı karşıyadır. Ayrıca veri merkezleri ile ilgili olarak sadece veri saklama hizmeti için kurumlar vergisinden indirim imkanı sağlanmış olup burada sunulan diğer hizmetler için herhangi bir indirim imkanı bulunmuyor.

Gecikme Zammı Oranı Artırıldı

Artırıma rağmen aylık gecikme zammı oranı bankalar tarafından kullandırılan TL ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının altında kalmaktadır. Gecikme zammı her zaman ticari kredi faizlerinin üzerinde bir oran olarak belirlene gelmiştir. Hedef mükellefin ödemesi gereken vergiyi ödemeyerek ucuz bir kredi olarak kullanmasının önüne geçilmesidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Benim Dönemimde Vergi Barışı Olmayacak"

Geçtiğimiz günlerde Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’teki görüşmesinin ardından Türkiye’ye dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklama yapan Berat Albayrak, “Yapılandırmaya başvuran mükellef sayısı 5.484.200 bin kişi oldu. Tahsil edilecek alacak tutarının toplamı ise 60.5 milyar TL.

Vergide Gündem Durağan

Defalarca “Vergide gündem yoğun” başlıklı makaleler yazdım. Gündem gerçekten de hep yoğun oldu. Son birkaç yılda arka arkaya vergi kanunlarında kapsamlı değişiklikler yapıldı. 2017 başından itibaren birbuçuk yılda izleyebildiğim kadarıyla vergi kanunlarında değişiklik yapan sekiz kanun çıktı. Toplamda 130’dan fazla madde. Bunlara ilave olarak bir de kapsamlı af kanunu. Baş döndürücü gerçekten.

Yeni dönemde Yeni Ekonomi ve Yeni Gelir İdaresi

Yeni ekonomi yönetimi yavaş yavaş belli olmaya başlarken yeni dönemde nasıl bir Gelir İdaresi olması gerektiği de yine gündemdeki konular arasında yer alıyor.

Vergi İnceleme Sürecinin Yönetilmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134’üncü maddesine göre; “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek sağlamaktır.

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile gerçek ve tüzel kişilere yurtdışı varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde önemli imkanlar getirilmiştir. Yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtiçi varlıklarını kanuni defterlerine kaydederek, vergi dairesine beyan etmeleri halinde önemli imkanlar sağlanmıştır.

Kâr Yedeklerine Dayanan Bedelsiz İştirak Hisselerinin Vergilendirilmesinde Son Durum

Kurumlar Vergisi Kanunu yenilendikten sonra çıkarılan ve kanunun uygulaması ile ilgili olarak açıklama ve yönlendirmeler içeren 1 numaralı Kurumlar Vergisi Tebliği birçok sorunun çözümüne yönelik önemli düzenlemeler içermektedir. Bunun sonucu olarak da tebliğin bazı açıklamaları yargıda dava konusu edilmiştir. Dava konusu edilen konulardan birisi de kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesi sonucu bedelsiz verilen hisse senetlerinin alan kurum nezdinde kâr payı olarak dikkate alınacağı ve geçerli olduğu durumlarda iştirak kazançları istisnasından yararlanılabileceği yönündedir. Tebliğde yer alan açıklama aynen aşağıdaki gibidir.

Mükellefin Defterleri Boşsa Vergi Müfettişi İndirim KDV’leri Reddedebilir mi?

1990’lı yılların ortalarıydı. Şirin bir Anadolu şehrinde yaz aylarında turnedeydim.

WhatsApp ve Skype Üzerinden Sesli ve Görüntülü Aramaya Vergi

Afrika ülkelerinden Uganda’dan sonra Zambiya’da internet üzerinden  WhatsApp ve Skype benzeri programlar üzerinden yapılan görüşmelere vergi getirdi. Amaç;

İnternet Sitesi İçin Ödenen Bedelin Gider Yazılması

Dünyada değişen veya gelişen pazarlama teknikleri ile birlikte ticari hayatın bir sonucu olarak şirketler yeni pazarlama yöntemlerine yönelmişlerdir. Şirketler mal ve hizmetlerini sanal ortamda tanıtmak veya pazarlamak amacıyla WEB sitesi temin etme veya güncelleme harcamaları yapmaktadırlar. Şirketler tarafından yapılan WEB sitesi harcamalarının doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı makalemizin esas konusunu teşkil etmektedir.

Vergi Dairesinden Gelen Elektronik Tebligatlar Artık Cebinizde

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi Mobil Uygulaması ile elektronik tebligatlara ulaşmak artık daha kolay hale geldi.

Çatıda Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimine Vergi Avantajı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (The International Renewable Energy Agency-IRENA) verilerine göre Türkiye’nin elektrik üretebileceği kurulu güneş enerjisi potansiyeli 2016 yılı itibariyle 834 MW, 2015 yılı itibariyle üretilebilen elektrik enerjisi miktarı ise 194 MW’tır.

Vergi İncelemesi ve Türleri

Devlet kendisine vergi verenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre üç yolla denetler