Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Vergi

Gelir İdaresi, Genç Girişimciler İçin Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Hazırladı

Yeni iş kuran gençlere, üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve bir yıl süreyle sigorta primlerinin Hazinece karşılanması suretiyle gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla...

Vergi Denetim Kurulu, “Vergi Kayıp ve Kaçağının Yetkili Makamlara Bildirilmesi” Konulu Video Hazırladı

Vergi Denetim Kurulu’nca vatandaşları bilgilendirme amacıyla hazırlanan videolara bir yenisi eklendi.

Yeni Bir Torba Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir Kanun teklifi ile birçok konuda düzenleme yapılmak istenmektedir. Teklifte yer alan vergi düzenlemeleri aşağıda özetlenmektedir.

Şeyma Subaşı, Nafaka ve Vergi

Magazin basınının son günlerde en sıcak konusu ünlü televizyon programı yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın boşanmaları.

Döviz Cinsinden Düzenlenen Sözleşmelerin TL’ye Çevrilmesinde Damga Vergisi Riski Sorunu Çözüldü

Hatırlanacağı üzere Ağustos ayında başlayan TL’nin yabancı paralar karşısındaki dramatik değer kaybı ve zamanla dalgalı ve aşağı yönlü bir harekete dönüşen ekonomik gelişmeler nedeniyle 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz cinsinden düzenlenen sözleşmelerle ilgili bir takım sınırlandırmalar getirildi.

Vergi Hukuku Uygulamasında Tarh Zamanaşımı, Tahsil Zamanaşımında Özellikli Noktalar

Vergi hukuku uygulamasında zamanaşımı kavramı iki türlü incelenmelidir.

Asıl Amme Borçlusu Nezdinde Amme Alacağı Kesinleştirilmeden İkinci Amme Borçlusu Sayılan YMM-SMMM’lerin Hesaplarına Haciz Yürütülemez

Vergi Daireleri Otomasyon Projesinin  (VEDOP 3) önemli ayaklarından birisi olan e-haczin uygulamalarında bir takım problemler vardır. (1)

Teknokent’lerdeki Şirketlerin Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasında Son Gelişmeler

Hatırlanacağı üzere 19 Ekim 2017 tarihinden sonra Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılacak projelerden elde edilen istisna kapsamındaki kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30 Haziran 2021 tarihinden sonra elde edilen istisna kazançlarla ilgili olarak

Vergi Müfettişi İncelemeye Başlamadan Önce Düzeltme veya Pişmanlık Talepli Beyanname Verilebilmesi Olanakları

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ve ayrıca Vergi Dairesi İşlem Yönergesi hükümlerine göre düzeltici mahiyette gelir, Kurum, Geçici, KDV ve diğer vergi beyanları verilebilmektedir. Düzeltici vergi beyanları asıl beyanname önceki aşamalarda müddeti içerisinde vergi dairesine verildikten sonra kayıtların incelemesi sonucunda mükelleflerce sonradan elektronik ortamda vergi dairesine yollanmaktadır.

Veraset ve İntikal Beyannameleri Artık İnternetten Verilebilecek

12 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan Maliyeye Bir Öneri; Önceden Doldurulmuş Veraset Beyannamesi  başlıklı yazımızda Türk Telekom’da çalıştığım dönemde tanıma şansına sahip olduğum ve vefatıyla da büyük üzüntü yaşadığım 40 yıllık Türk Telekom sevdalısı ve emektarı Osman Yılmaz ağabeyimin ardından bir öneri getirmiştim.

Vergi Suçlarında İştirak Fiili Nedir?

213 sayılı VUK’nun 360. maddesine göre, aynı Kanunun 359. maddesinde sayılan ve kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin icrasına katılan ve iştirak edenlere de VUK’nun 360. maddesinde belirtilen iştirak suçunun işlenmesi halinde 359. maddede yer alan hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanacağı tartışmasızdır.

GİB, İnteraktif Vergi Dairesine 10 Yeni Hizmeti Ekledi

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde; aşağıda belirtilen işlemlere ait başvurular İnteraktif Vergi Dairesinden gerçekleştirilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsada Hisse Satın Alan Yabancı Yatırımcılara Ödenen Kâr Paylarına ÇVÖA Hükümlerini Uygulamamaya Başladı

Maliye Bakanlığı, şirketlerin Borsada İşlem gören hisselerin yabancı yatırımcı sahiplerine yapılan kâr payı ödemelerinde ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kâr payı ile ilgili hükümlerini uygulamamaya başladı. 

Matrah Artırımından Yararlananlara Soğuk Duş

Bu yıl Mayıs ayında yasalaşan 7143 sayılı Kanun’dan yararlanan mükellefler, Ağustos sonuna kadar 2013-2017 yıllarına ait gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahlarını, Gelir/Kurumlar stopaj vergilerini, katma değer vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırıp belli bir oranda vergi ödemeyi taahhüt ederek bu vergiler hakkında vergi incelemesinden muaf olma hakkını elde ettiler.

Vergi Denetim Kurulu, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberini Türkçeye Kazandırdı

Transfer fiyatlandırması konusunda en önemli kaynakların başında gelen OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi İngilizceden Türkçeye çevrildi.

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenleme Amaçlı Kurulan Firmaların Durumu ve Vergi İdaresi Uygulamaları

Vergi daireleri 213 sayılı VUK’nun 160. maddesine göre  işi bırakma bildiriminde bulunmayan  bir mükellefin işi bıraktığı konusunda  tespitler yapması halinde mükellefiyet kayıtlarını resen silebilmektedir.  Yine aynı şekilde mükellefin adresinde yapılan yoklama işlemleri sonucunda  adresinde bulunmadığı tespit  edilmesi durumunda  vergi daireleri resen mükelleflerin  mükellefiyet kayıtlarını silebilmektedirler.