Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 58

Google Ads

Vergi

Özel Sektör Yap-İşlet-Devret Yatırımlarında Vergilendirme

Arsası olan, buna karşın finansal durumu iyi olmayan gerçek kişilerin arsalarını işyeri yapmak amacıyla ve/veya vergi planlaması yapmak amacıyla ilişkili veyahut ilişkisiz şirketlere belli bir süre bedelsiz olarak kullandırdıkları durumlar bulunmaktadır. Mesela, bir arsa sahibi, bir şirkete karşılığında plaza, AVM, fabrika, okul, hastane vb işyeri yapması için arsasını 10-15, 20 yıl için bedelsiz verebilmektedir.

Konut Satışlarında Mutfak ve Banyo Aksesuarlarının KDV Karşısındaki Durumu

Konut inşaatlarında giderek ankastre mutfak ve banyo yapılması standart hale geldi. Artık neredeyse tüm inşaatlarda en azından davlumbaz, ankastre ocak konulması standart hale geldi. İnşaatın lüks seviyesi biraz arttığında, mutfaklarda bulaşık makinası, bazı inşaatlarda da ilaveten buzdolabı konulması da mutad hale gelmeye başladı. Aynı şekilde biraz lüks sayılan inşaatlarda banyolarda çamaşır makinası ve kurutma makinası konulması da yine sık karşılaşılan bir durum haline geldi.

Sevk İrsaliyesi Yerine E-Sevk İrsaliyesi ve Karekod Önerisi

Birçok alanda olduğu gibi vergi ile ilgili alanlarda da gelişen teknolojiye uygun adımlar atılmaya devam ediliyor. Örneğin e-fatura uygulaması verimli olmasının yanı sıra özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükellefler açısından ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış gibi görünüyor. Bu verimlilik ve maliyet avantajı e-sevk irsaliyesi uygulaması ile birlikte pekiştirilebilir.

Bedelli Askerlik Tutarı Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılabilir mi?

6582 sayılı Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülere; istekleri hâlinde, 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirme imkanı sağlanmıştır.

2013 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Lirayı Aşanlar E-defter ve E-fatura Uygulamasına Tabi Olacak

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor.