Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 42yeni e-konomi

Vergi

Naylon Faturacılar Engellenebilecek mi?

Yıllardır maliye çevrelerinde öne sürülen “mükellef olmak çok kolay, naylon fatura düzenleyenleri engelleyemiyoruz, bu grupta yer alan mükelleflerden teminat alınsın” fikri yeni yasayla hayata geçti.

Suriye’ye Komşu İllerdeki Vergi Gelirleri

Komşumuz Suriye’deki iç karışıklık ikinci yılını doldurdu.

Beyan Edilen Gelir Vergisi Geçen Yıla Nazaran %11 Oranında Arttı

2013 yılı gelir vergisi beyanname dönemi sona erdi. Gelir vergisi mükelleflerinin beyan ettiği vergi tutarı, geçen yılla karşılaştığında %11 oranında arttığı görülüyor.

Yanınızda Eşiniz mi Baldızınız mı Çalışsın?

Eğer bir ticari işletmeye sahipseniz ve eşiniz de bu işyerinizde ücretli olarak çalışıyorsa vergisel olarak dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı’nın İsviçre’deki Bilgilere Ulaşması Artık Mümkün

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan vergi anlaşması bu yılın (2013) başından itibaren uygulanmaya başlanmış bulunmaktadır.

Vergi Mühendisleri Geliyor!

Daha önce sadece Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden mezun olanların girebildikleri Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına artık Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olanlar da girebilecektir.

Pişmanım! Beyannamemi Vermek İstiyorum

Yedi gelir unsurundan biri ya da bir kaçından ibaret olan ve yıllık kazançlarını gösteren beyannamelerini vergi dairelerine giderek ya da elektronik ortamda verdiler.

Rüşvetin Vergisi Var mı?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde rüşvet, “yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar” olarak tanımlanmıştır.

Arızi Kazancın Yeni Tanımlaması Yapılmazsa Sanal Alem Mağdurlar Yaratır

Gelir Vergisi Kanunu'nun 82'nci maddesi ve 284 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 2013 yılında sanal alemde arızi olarak ticari muamelenin icrasından elde edilecek 21 bin liranın üzerindeki kazanç vergiye tâbi.

Mart ayı dert ayı olmasın!

Mart ayı artık dert ayı olmasın. Vergi dairesine hiç gitmeden kira geliri beyannamelerimizi elektronik ortamda verip vergilerimizi yine elektronik ortamda kredi kartıyla ödeyebiliriz.

Metamorfoz: e-tacirden e-mükellefe

İnternette Yaptığınız Satışlar İçin Vergi Ödemeniz Gerekiyor Mu?

Vergi Barışı Kanunu Hükümlerinden Hala Yararlanılabilir mi?

Yasadan yararlanmak için vergi mükelleflerine belirli bir süre tanındı. Sürenin dolması ile artık mükelleflerin bu yasadan yararlanma hakkı kalmadı.

Vergi Mükelleflerinin 8 bin Lirayı Aşan Ticari İşleri Bankadan Zorunlu. Ya Diğerlerinin Ödemeleri?

Kayıt dışılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli problemlerinden. Bazı ülkelerde tahammül edilebilir bir düzeyde olan kayıt dışılık oranı, ülkemizde Dr. Friedrich Schneider’in hesaplamalarına göre GSYH’nın üçte biri oranınd

2013 Beyanname Dönemi Başladı

2012 yılı gelirleri ve kazançları üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin beyannamelerini verecekleri beyanname dönemi başladı.

Hangi Ülkenin Vergi Mevzuatı Daha Sade?

Türkiye’de vergi yasaları çok karmaşık. Diğer ülkelerde de sistem bu kadar anlaşılmaz bir halde mi?

Şirketlerin Neredeyse Yarısı Zarar Beyan Ediyor

Acaba son yıllarda beyan edilen kâr tutarı ne kadar arttı” sorusuna bir cevap arıyorsanız bu bilgiyi vergi mükelleflerinin beyannamelerinden çıkarmak mümkün.