Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 30yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Expat’larda Vergilendirme Nasıl Olmalı?

Bildiğiniz üzere günümüzde küreselleşme sermayenin hareket alanını çok genişletmiş, mal ve sermayenin sınır ötelerine geçişi çok hızlanmıştır. Bununla birlikte iş gücünün de ülkeler arasında dolaşımı oldukça yaygın olarak görülmeye başlamıştır. Bu hızın etkisiyle uluslararası şirketler yatırım yaptıkları ülkelerdeki ofislerine sınır ötesinden yönetici ataması oldukça sık rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirketlerin kendi ülkesinin dışında çalışan yöneticileri için "expat" ifadesi kullanılmaktadır.

Bayiler Dikkat! Yeni Nesil ÖKC Kullanmaya Başladınız mı?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda elektronik uygulamaları ile gerçekten baş döndürücü bir hızla yeniliklerine devam etmektedir. Haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çok önceleri IT sistemlerine yapılan çok önemli yatırımların bir sonucu olarak öncelikle kayıtışını önlemek amacına ilaveten mükellefin ödevlerini daha kolaylıkla yerine getirilmesi de bu uygulamaların hayata geçirilmesinin, hedeflenmekte olduğu açıktır.

Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen İştirak Kazançları

Herkesin genel olarak bildiği konu yatırım ortaklıklarının elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğudur. Bu durum 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) böyledir. Yatırım ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesindeki temel amaç sermaye birikiminin geliştirilmesidir. Bu nedenle bu istisna neden var diye tartışmak doğru değildir. İstisnaya ilişkin hüküm KVK 5/1-d bendinde yatırım ortaklığı türleri belirtilmek suretiyle sayılmıştır.

Vergi Kaçıranı Devlete Haber Verenlere 2015’te Ödenen İhbar İkramiyesi 6.045.626 Lira

Anayasamızın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 2015 Yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirlerin beyan dönemi olan Mart/2016 ayı da geride kaldı. 2015 Yılında elde edilen kurum kazançları için kurumlar vergisi beyanname verme süresi ise 1 Nisan 2016 tarihinde başladı ve mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda 25 Nisan 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.