Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 30

Google Ads

Vergi

Askerlik Borçlanma Primlerinin Ücret Matrahından İndirimi

Bir işveren nezdinde çalışmaya başlayan ve gerçek usulde ücret geliri elde eden ücretliler, daha sonra askerlik, doğum ve diğer sebeplerle ücretsiz izine ayrılmaları durumunda; ücretsiz izinli oldukları dönemde kendilerine ücret ödemesi yapılmadığından, Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta prim kesintisi yapılmamaktadır. Bu durumda, ücretliler daha sonraki dönemlerde prim borçlanması yaparak emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatmak isteyebilmektedirler.

ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğ Taslağı (Seri No:4) ile Serbest Meslek Faaliyetleri Konusunda Öngörülen Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yer alan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ taslağı serbest meslek faaliyetlerinin anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi konusunda önemli düzenlemeleri öngörmektedir. Dar mükellef yabancı gerçek kişi ve kurumların Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi anlaşma hükümlerinin uygulama alanı bulduğu önemli hükümlerdendir.