Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Vergi

Defter ve Belgelerin Gizlenmesi Fiili Nedir?

Bilindiği gibi, vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak ve kullanmak zorunda olduğu  defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde  mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde  bu fiil  defter ve belgelerin  gizlenmesi, kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır(1). Bu fiilin yaptırımı 18 aydan  3 yıla kadar hapis cezasıdır

Haberiniz Var mı? KDV İadelerinde Talep Süresi 5 Yıldan 2 Yıla Düştü

Geçtiğimiz yıl içerisinde KDV Kanununda yapılan bir düzenleme 'Saçlarından bir tel aldım haberin var mı yar yar, haberin var mı?' isimli çok sevdiğim bir türküyü aklıma getirdi.

Cep Telefonlarındaki ÖTV Yapısı Değişiyor

Ülkemizde bir yılda yaklaşık kaç adet yeni cep telefonu satışı yapılıyor biliyor musunuz? Basına yansıyan rakamlara göre yaklaşık 13 milyon adet.

İkincil Amme Borçluları ve Zamanaşımı Nedir?

Vergi borcundan dolayı, bu borcun alacaklı vergi idaresine karşı ödenmesi ile ilgili asıl borçlu mükellef sorumludur. 

Basılı Kitap ve Basılı Süreli Yayınlarda KDV Gerçekten Sıfırlanıyor

Meclise sunulan teklif ile basılı kitap ve süreli yayınların KDV den istisna edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca istisnanın uygulanmasında herhangi bir had sınırlaması da söz konusu olamayacak. Böylece basılı yayınlarda KDV’nin sıfırlanması hayata geçmiş olacak. Peki dijital yayınlar?

Maliye, KDV İndiriminde 2018-2019 Tartışmasına Son Noktayı Koydu, Herkes Rahatladı

Yazımızın başlığına bakar bakmaz, acaba bu nedir diye merak ettiniz değil mi? Daha fazla merak ettirmeyelim; bahsedeceğimiz konu, 2018 yılı Nisan ayında 7104 sayılı Kanunla KDV Kanununun 29/3. maddesinde yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren önemli bir değişiklikle ilgili.

Botoks, Mezoterapi, PRP, Lazer Epilasyon, Dövme Silme, İple Yüz Germe, İple Yüz Asma ve Ozon Terapide KDV Oranı

Katma Değer Vergisi hayatın içinde bir vergi. Dolayısıyla da her şeye dahil olma olasılığı çok yüksek bir vergi.

Kimler Yazar Kasa (ÖKC) Kullanmak Zorunda Değil?

Ödeme Kaydedici Cihaz, halk arasındaki yerleşik adıyla “Yazar Kasa” 1985 yılında Katma Değer Vergisi Kanunuyla aynı dönemde hayatımıza girdi. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile bir kısım mükellefler için yazarkasa kullanmak zorunlu hale geldi.

Kitapta, Dergide, Gazetede KDV Olmayacak!

VERGİALGI'da geçen hafta yazarlarımız Bülent Taş ve Abdullah Tolu tarafından gündeme getirilen kitapta %0 KDV uygulaması hayata geçiyor.

Vergi ile İlgili e-Uygulamalara Kim Ne Zaman Geçmek Zorunda?

Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca pek çok dijital uygulama hayata geçirildi.

Defter Tutan Gerçek Kişi Mükellefler MSİ/GMSİ Elde Ediyorsa Kayıtlar Nasıl Tutulacak?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkul sermaye iradına konu olan mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dâhil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanır.

Mobilya, Beyaz Eşya Ve Otomobildeki Vergi İndirimleri Fiyatları Düşürdü

31 Ekim 2018 tarihinde Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan vergi indirimlerine döviz kurunda meydana gelen % 5i27 oranında düşüşte eklenince mobilya, beyaz eşya ve otomobil fiyatları düştü.

Kitapta KDV Sıfırlandı mı?

Basında kitapta KDV’nin sıfırlandığı yönünde başlıklar görüyoruz. Ancak haberlerin detayına baktığımızda okuyucu bakımından değişen hiçbir şeyin olmadığını anlıyoruz. Konunun esası şu.

Kitapçılarda KDV Şoku: Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarıldı

Durduk yerde KDV Kanununda yapılan bir istisna düzenlemesi kitapçıları şoka soktu, kitap piyasasını karıştırdı. Çünkü, yapılan düzenleme tam olarak da “kaş yapayım derken göz çıkarmak” şeklinde.

Kargo Uçakları İle İhracat Uygulaması

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDVK hükümlerine göre yurtdışına yollanan mallarda genel olarak mal ihracatında gümrük çıkış beyannamesi aranmaktadır. 3065 sayılı KDVK’nun 11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin olarak yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu, 12. maddesinde de; bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı hüküm altına alınmıştır.

Karşılıklı Anlaşarak İşten Ayrılmalarda Ödenen Tazminatlardan Kesilen Gelir Vergisi İade Edilecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 sayılı Kanun 30 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.