Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 28yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Döviz Kredisiyle Yurtiçinden Alınan Sabit Kıymetlerin Değerlemesi

Günümüzde mükellefler gerek enflasyonist nedenlerle gerekse de faiz oranları sebebiyle yurtiçindeki yatırımlarının finansmanı için döviz cinsinden kredi almayı tercih edebilmektedirler. İlgili kredilere ilişkin kur farklarının değerlemesiyle ilgili ise vergi mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yazımızda bahsettiğimiz giderlerin değerlemesinin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalar yapmaya çalışacağız.

İzaha Davet Uygulaması

Maliye Bakanlığı vergi güvenliğini sağlamaya yönelik bir uygulama olarak, kamu idare ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak belirli aralıklarla veya devamlı olarak bilgi almaktadır. Bakanlığın kendisine verilen yetki çerçevesinde elde ettiği bu bilgiler, mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılarak, herhangi bir vergi kaybına yol açılıp açılmadığı açısından çapraz kontrole tabi tutulmaktadır.