Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 27yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Tek Mükellefli Vergi: Haberleşme Vergisi

Size hiç mantıklı geliyor mu bilemeyiz ama bir vergi düşünün ve bu verginin bir tek mükellefi olsun. Bu bir şaka değil, değerli VERGİALGI okuyucuları. Her çıkan vergi yasasında klasikleşmiş bir gerekçe yer alır: “Verginin tabana yayılması temel amaçlarımızdan biridir.” Bu amacı dikkate aldığımızda tek mükellefli haberleşme vergisine ikinci bir mükellefin eklenmesi durumunda mükellef sayısı bir anda %100 artmış olacak! Böylelikle de verginin tabanı %100 oranında genişlemiş olacak.