Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 26yeni e-konomi

Vergi

Expat’larda Vergilendirme Nasıl Olmalı?

Bildiğiniz üzere günümüzde küreselleşme sermayenin hareket alanını çok genişletmiş, mal ve sermayenin sınır ötelerine geçişi çok hızlanmıştır. Bununla birlikte iş gücünün de ülkeler arasında dolaşımı oldukça yaygın olarak görülmeye başlamıştır. Bu hızın etkisiyle uluslararası şirketler yatırım yaptıkları ülkelerdeki ofislerine sınır ötesinden yönetici ataması oldukça sık rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirketlerin kendi ülkesinin dışında çalışan yöneticileri için "expat" ifadesi kullanılmaktadır.

Kendinden Kopyalı (Otokopili) Kâğıtlarda Damga Vergisi

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içerisinde damga vergisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse; Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 12 milyar Lira damga vergisi tahsil edilmiş olup bu yılın bütçe hedefi ise 13 milyar 738 milyon lira.

Savcılığa Bildirilecekler Hakkında Mütalaa Vermeye Gerek Var Mı?

Geldiğimiz nokta itibariyle gerek yok artık diye düşünüyorum. Neden mi? İzah etmeye çalışacağım.

AVM’lerde, Mağazalarda Fatura ve Fiş Verme Zorunluluğu Kalktı mı?

Son günlerde alışveriş merkezlerine (AVM) ya da mağazalara gittiğinizde “Artık e-faturaya geçtik, fatura ya da fiş veremiyoruz, bize e-posta adresinizi ya da cep telefonu numaranızı vermeniz lazım. Faturanızı elektronik ortamda size ileteceğiz” cümlesiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Hem de satıcıların kendinden emin bir tavrıyla..

Bayiler Dikkat! Yeni Nesil ÖKC Kullanmaya Başladınız mı?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda elektronik uygulamaları ile gerçekten baş döndürücü bir hızla yeniliklerine devam etmektedir. Haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çok önceleri IT sistemlerine yapılan çok önemli yatırımların bir sonucu olarak öncelikle kayıtışını önlemek amacına ilaveten mükellefin ödevlerini daha kolaylıkla yerine getirilmesi de bu uygulamaların hayata geçirilmesinin, hedeflenmekte olduğu açıktır.

Kurumların Yurt Dışında Bulunan Taşınmazlarını Elden Çıkarmalarından Sağladıkları Kazançlar İstisnadan Yararlanabilir mi?

Küreselleşen dünyada bir ülkenin mukimi olan mükellefler sadece kendi ülkelerinde değil; başka ülkelerde de iktisadi faaliyetlerde bulunmaktadır. Mükellefler, faaliyette bulunulan ülkelerin kanunlarının müsaade etmesi halinde kendi mukimi oldukları ülkeler dışında da taşınmaz iktisap edebilmektedirler.

Kur Farkları ve KDV Uygulaması

Bu köşede çoğu zaman dile getirdiğimiz temel bir gerçek var; o da vergi işin esası değil, işin sonucudur. Ancak ticari hayatı da en çok etkileyen unsurlardan biridir vergi. Zaten bu nedenle Anayasamızda, “vergi kanunla konulur ve kaldırılır” hükmü konulmuştur. Uygulamada ise zaman zaman ikincil mevzuatla adeta verginin konulduğu veya vergiye tabi olması gereken bir durumun vergi dışı bırakılabildiği görülmektedir.

Vergi Mahkemesinde Dava Açanın Yürütmeyi Durdurma Talebinde de Bulunmasına Gerek Var mı?

Hayır, gerek yok. Yapılan tarhiyata karşı ilk derece yargı mercii olarak vergi mahkemesinde dava açılmasıyla birlikte söz konusu vergilerin tahsil işlemi de kendiliğinden duruyor çünkü.

İşverenlerce Çalışanlara Sağlanan Yemek Bedelinde Gelir Vergisi İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Merhum Şen Kasap Akif Amcanın 1998’den Kalan Vergi Borcu

Akif amca 1995 yılında bir kasap dükkânı açar ve gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirir. Ancak işler umduğu gitmez üç yıllık çabanın sonunda elindekini avucundakini kaybederek 1998 yılında işyerini kapatır.

VergiAlgı International Artık ‘TurkishTaxNews.com’ Oldu.

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, doğrudan yabancı sermayenin yönünü Türkiye’ye çevirmek, Türkiye’de çalışan yabancıların bilgi sahibi olmasını sağlamak gibi amaçlarla yayın yapan “VergiAlgı International” isimli sitemiz artık “Turkish Tax News” olarak yayın hayatına devam edecek.

Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen İştirak Kazançları

Herkesin genel olarak bildiği konu yatırım ortaklıklarının elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğudur. Bu durum 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) böyledir. Yatırım ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesindeki temel amaç sermaye birikiminin geliştirilmesidir. Bu nedenle bu istisna neden var diye tartışmak doğru değildir. İstisnaya ilişkin hüküm KVK 5/1-d bendinde yatırım ortaklığı türleri belirtilmek suretiyle sayılmıştır.

Vergi Kaçıranı Devlete Haber Verenlere 2015’te Ödenen İhbar İkramiyesi 6.045.626 Lira

Anayasamızın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 2015 Yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirlerin beyan dönemi olan Mart/2016 ayı da geride kaldı. 2015 Yılında elde edilen kurum kazançları için kurumlar vergisi beyanname verme süresi ise 1 Nisan 2016 tarihinde başladı ve mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda 25 Nisan 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Genç Girişimciye GVK’dan Destek

Altmış dördüncü Hükümet Programında yer alan hususları hayata geçirmek amacıyla hazırlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile vergi kanunları ve çalışma hayatına ilişkin bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Derneğin Teslim ve Hizmetlerinde KDV İstisnası

Ülkemizin en önemli yardım kuruluşu olan Kızılay’ın faaliyetini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesinin sağlanması maksadıyla vergi kanunlarımızda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en sonuncusu ise 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tesis edilmiştir.

Toki Müteahhitlerinden İş Alan Taşeronların Damga Vergisi Sorunu

İnşaat, ülkemizin en önemli sektörlerinden birisidir. Birçok şirket ve onların çeşitli alt yüklenicileri bu alanda faaliyet göstermektedirler. Bu alanda faaliyet gösteren müteahhitlerin sayısı yüzlerle taşeron denilen alt yüklenicilerin sayısı ise binlerle ifade edilmektedir. İnşaat alanındaki kamu ihalelerinin çoğunu da bilindiği üzere ağırlıklı olarak taşeronlar yapmaktadırlar.