Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 26yeni e-konomi

Vergi

Yapılandırma Kapsamındaki Kurumlar ve Alacaklar

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İzaha Davet Uygulaması

Maliye Bakanlığı vergi güvenliğini sağlamaya yönelik bir uygulama olarak, kamu idare ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak belirli aralıklarla veya devamlı olarak bilgi almaktadır. Bakanlığın kendisine verilen yetki çerçevesinde elde ettiği bu bilgiler, mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılarak, herhangi bir vergi kaybına yol açılıp açılmadığı açısından çapraz kontrole tabi tutulmaktadır.

Gelir Vergisinde Temel Kavramlar

Temel kavramların önemi, bilimle uğraşanlar tarafından sürekli vurgulanmıştır: "Temel kavramları anlaşılmadan o bilim öğrenilemez."; "Temel kavramlar öğrenilmeden ekonomi ve finans öğrenilemez."(1)

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası İçin Yapılan Yardımlar Vergiden İndirilebilir mi?

Malum Türkiye’de yaşayan veya yaşamayan tüm T.C vatandaşlarını derin olarak etkileyen 15 Temmuz 2016 tarihindeki elim kalkışma girişiminin etkilerini henüz atlatabilmiş değiliz. Umarız kısa sürede normalleşme sağlanabilir.

Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Ödenen Damga Vergisi Kalkıyor

Günlük yaşantımızda vergi mükelleflerinin damga vergisi ödediği alanlardan biri de vergi beyannameleridir.

Tahsil Zamanaşımı ve Muhtemel Sorunlar

Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, alacağı ortadan kaldırmamakta, ancak alacağı isteme veya dava etme yolunu kapatmaktadır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın, kendiliğinden hüküm ifade eder.

Yurtdışı Finansal Kiralama İşlemlerinde Vergi Planlaması Yapılabilir mi?

6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile finansal kiralama şirketlerinin faaliyet konularına ilişkin malı yalnızca üçüncü kişilerden değil kiracılardan da temin edebilmesi “sat-geri kirala” olarak adlandırılan işleme izin vererek kiracıların mali durumlarının güçlendirilmesinde önemli bir kolaylık sunmaktadır.

Restaurant, Cafe vb. Yerlerde Verilen Bahşişler KDV’ye Tabii midir?

Başlığı gördükten sonra “yok artık!” dediğinizi duyar gibiyim. Gelin aşama aşama restaurant v.b. yerlerde vermiş olduğumuz bahşişlerin vergilendirilip vergilendirilmeyeceğini irdeleyelim.

Abonelik Sözleşmeleri ve Damga Vergisi Yükü

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda abonelik sözleşmeleri; tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Kanunun 52. maddesi uyarınca yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Neden Vergi Ödenir?

Özellikle geçim sıkıntısı yaşayan kişiler her zaman için kendilerine “neden sürekli vergi ödüyorum?” veya “bu vergilerin ardı arkası gelmeyecek mi?” gibi sorular soruyorlar. Aslına bakılırsa verginin tam olarak ne olduğunu ve neden ödendiğini bilmek bu konuda isyan eden kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine sebep olur.

Ronaldo mu Ramazan mı; Vergiyi Kim Ödesin?

Türkiye’de en az konuşulan konulardan biri de vergi politikasıdır. En basit ifadesiyle vergi politikası; kamu harcamalarının temel kaynağı olan vergileri kimin ödeyeceğine karar vermektir.

Bankadan Ödeme Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar

Kayıt dışı ekonomi ve vergi kayı-kaçağıyla mücadelede kullanılmak üzere tatbik edilen enstrümanlardan biri de; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenlere, defter tutmak zorunda olan çiftçilerle, serbest meslek erbabına ve vergiden muaf esnafa, 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını banka, özel finans kurumları ya da PTT kanalıyla gerçekleştirmelerini öngören uygulamadır.

Ön Ödemeli Mobil Telefon Abonelerine ÖİV İadesi Başlıyor

VERGİALGI internet sitesini takip edenler hatırlayacaklardır. Sitemizde Eylül ayında yayımlanan yazımızda “Ön Ödemeli Mobil Telefon Aboneleri İnternet İçin Neden Daha Fazla Vergi Ödüyorlar?” sorusunu sormuştuk. Özel İletişim Vergisini baştan %25 oranında ödeyen ön ödemeli abonelerin neden %5 oranında vergi ödemediğini veya fazla ödediği vergiyi neden iade alamadığını gündeme getirmiştik.

İlk Beş Ayda Vergi İadeleri Vergi Gelirlerinden Daha Hızlı Arttı

2016 yılının ilk beş ayı ile ilgili bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Buna göre iadeler düşülmeden önceki vergi gelirleri ilk altı ayda %12,5, vergi dışı gelirler ise %48 oranında artmıştır. Bununla birlikte vergi iadeleri, asgari geçim indirimi iadesi ve vergi dışı iadeler de önemli artış olmuştur.

Gencim, Girişimciyim, Kazanç İstisnasından Yararlanabilir miyim?

Yazının başlığına bakıp kimse benim genç ve girişimci olduğumu düşünmesin. 30’lu yaşlarda hayatını sürdüren biri olarak aslına bakarsanız 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre genç sayılmıyorum. Girişimci olduğum da pek söylenemez. Ancak 29 yaşının altında olup girişimci olan siz saygıdeğer okuyuculara gelir vergisi avantaşlarınız ile ilgili detaylar vermeye çalışacağım.

Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Sabit Kıymet Alımında Katlanılan Faiz Giderinin Ve Kur Farkının Değerlendirilmesi

Muhasebe bilgi sisteminin sonucu olan finansal tablolara ihtiyaç duyan kesimlerin başında hissedarlar ile devlet gelmektedir. Hissedarlara muhasebe sisteminden bilgi aktarımı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) yöntemleriyle olurken, devlete bilgi aktarımı yöntemi ise vergi kanunları ve uygulamaları olmaktadır.