Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 25yeni e-konomi

Vergi

Vergi Affı ile İlgili Başvuru Sonuçları Açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında başvurulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Otomobillerde Vergi Düzenlemesi Sonrası Yeni Fiyatlar

Araçlardan alınan özel tüketim vergisi oranının farklı fiyat aralıkları için farklılaştırma yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna veren Kanunun yayınlanmasını müteakip düzenlemeyi yapan Kararname de yayınlanmış bulunmaktadır. Bu düzenlemenin farklı fiyat ve motor silindir hacmi grubundaki araçlar bakımından yaratacağı fiyat etkileri aşağıda özetlenmektedir.

Maaş Zammı Haberlerini Okuyan Memurlar! Hevesiniz Kursağınızda Kalabilir!

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yılın bu zamanlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da maaş zammı haberleri ana haber bültenleri, sosyal ağlar gibi çeşitli iletişim platformların gözdesi olmaya başladı. Kamuda çalışan milyonlarca memur, yeni yılda alacağı maaşı ve zam tutarını hesaplamakta, bütçe planlamaları yapmaktadır. Her ne kadar bazı vergi ve cezalardaki güncelleme adı altında yapılan artışlar çalışanlarda “Devlet vermeden alıyor” yorumlarına neden olsa da, aslında durum bununla da sınırlı kalmayabilir.

Yıllara Yaygın İnşaat İşi Yapan Müteahhitler İncelenmeme Garantisini Nasıl Alabilirler?

Ağustos ayında yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736 sayılı) ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 2011’den 2015’e kadar (bu yıllar dâhil) matrah artırımında bulunmaları durumunda (yani ek vergi ödemeleri halinde) gelir, kurumlar, KDV ve bazı stopaj türlerinde incelenmeme garantisi alabilme imkânı getirildi.

Emsal Kira Bedeli Esasına Farklı Bir Bakış

Bilindiği üzere Gayrimenkul Sermaye İradına ilişkin hükümler 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 70 ila 74. maddeleri arasında yer almaktadır. Buna göre 70. madde de sayılmış olan mal veya hakların sahipleri, mutasarrıfları , zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır.

Yapılandırmadan Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar

6736 sayılı Kanun kapsamında birikmiş vergi ve ceza borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden, bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Tapu Harcı Maliye Açısından Ne Önem Taşır?

Taşınmaz alım ve satımı için tapu dairesine gidildiğinde karşımıza çıkan en büyük masrafın alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı %2 nispetinde ödenmesi gereken tapu harcı olduğunu görüyoruz.

Türkiye Kararını Veriyor: TRexit mi TReziyet mi?

“Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci oldukça önemli bir çıpadır, kaybedilmemesi gerekir.” Bu düşünceyi gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında pek çok yazardan ya da siyasetçiden duymuş olabilirsiniz. Çıpa, gemilerin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demiri ifade eden bir kelime.

Şekerli İçecek Vergisi

ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde bulunan Berkeley şehri diyabeti ve obeziteyi azaltmak amacıyla ABD’de bir ilki gerçekleştirerek 2015 Yılı Mart ayından itibaren şekerle tatlandırılmış içeceklere ons başına 1 cent tüketim vergisi uygulamaya başladı.

Isı Yalıtımına ve Enerji Tasarrufuna Vergi Teşviki

Yaşları 40 ve üzerinde olanlar 1970’li yıllarda siyah beyaz televizyon reklamlarından birini hatırlayacaktır. Bir apartmanda en üst katta oturan ve soğuktan tir tir titreyen kişinin kapıcıyı çağırıp “Yak şu kaloriferi kapıcı, donuyoruz!” diye bağırması bir süre sonra aynı apartmanın birinci katında atlet ile kan ter içinde dolaşan apartman sakinin kapıcıyı çağırması ve “Kapat şu kaloriferi kapıcı, pişiyoruz. Yöneticimiz uyuyor mu?” şeklindeki feryadı karşısında ne yapacağını şaşıran kapıcının trajikomik hâli… Ve reklamın sonunda “Göğü ısıtamazsınız” şeklinde hafızalarımıza kazınan reklam spotu…

Kim Milyoner Olmak İster?

Aslında verdiğiniz cevabı duyar gibiyim. Hepimiz “Kim milyoner olmak istemez ki?” diyoruz. Tabi ki herkes milyoner olmak ister, bunu başarmanın bir yolu da televizyonda düzenlenen yarışma programlarına katılmak.

Ar-Ge Teşviklerinde Son Durum

Geride bıraktığımız yaz ayları yatırım ortamının iyileştirilmesi, vergi mükellefleri ile kamu idarelerinin aralarındaki mali uyuşmazlıkların çözümlenmesi, yatırımların proje bazında desteklenmesi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin kurulması vb. gibi konularda oldukça önemli yasal değişikliklerin gerçekleştiği bir dönem oldu.

Vergi İncelemelerine Yönelik Reformlara Yenileri Eklendi

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu son yıllarda benimsemiş olduğu “mükellef odaklı idare” anlayışı çerçevesinde devrim niteliğinde kararlar almıştır. Özellikle vergi incelemeleri esnasında şeffaflığın ve mükelleflerin dava aşamasından önce savunma yapabilmesinin sağlanabilmesi adına çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir.

İncelenen Mükelleflerin Haklarında Önemli Gelişmeler

Mükellef haklarının en fazla yer bulması gereken alanlardan biri de vergi inceleme sürecidir. Çünkü vergi inceleme süreci Devletin denetim yetkisini kullandığı ve bu nedenle yetkilerinin oldukça fazla olduğu bir alandır.

Sahte Belge Düzenlemeyi Meslek Haline Getirmiş Olanların Ortak Özellikleri

Vergi kaçırmak isteyen bir mükellefin başvuracağı yollardan biri hatta başta geleni sahte belge kullanarak daha az vergi ödemek veya vergi ödememek durumudur. Bu durum da, komisyon karşılığında sahte belge ticareti yapan paravan işletmeleri ortaya çıkarmaktadır.

Matrah Artırımında Vergi Oranı %15 mi %20 mi Uygulanacak?

Malum bu günlerde vergi gündemimizin en önemli konusunu vergi affı, varlık barışı ve yine aynı kapsamda getirilen matrah ve vergi artırımı konusu oluşmaktadır. Vergi mükellefleri söz konusu bu imkânlardan yararlanmak için önemli bir fırsata sahip oldular ve bu fırsatlar Bakanlar Kurulu Kanun ile verilen bir aya kadar uzatma yetkisini kullanmaz ise 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle son bulacağının da altını çizmek gerektiğini belirtmek isteriz.