Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
21 Şubat 2019
87OKUNMA

Cep Telefonlarındaki ÖTV Yapısı Değişiyor

Ülkemizde bir yılda yaklaşık kaç adet yeni cep telefonu satışı yapılıyor biliyor musunuz?

Basına yansıyan rakamlara göre yaklaşık 13 milyon adet.

Peki, yeni bir cep telefonu aldığımızda ne kadar Özel Tüketim Vergisi ödüyoruz biliyor musunuz?

Sizi fazla merakta bırakmayalım: %25

En ucuzundan en pahalısına aynı oran geçerli.

Daha doğrusu geçerliydi demek lazım.

19 Şubat 2019 tarihinde TBMM-Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1579 Esas No.lu) ile cep telefonları

  • 1.200 liranın altında olanlar,
  • 1.200 lira ile 2.400 lira arasında olanlar ve
  • 2.400 liradan pahalı olanlar şeklinde üçlü bir tasnife tabi tutuluyor.

Kanun teklifinde her üç grup için şu anda eski oran yani %25 yazılmış durumda

Ancak; ÖTV Kanunu’nda yapılacak bir diğer değişiklikle Cumhurbaşkanı’na cep telefonları için %25’lik ÖTV oranını  %50’ye kadar artırmaya ve yine cep telefonları için özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya yetki veriliyor.

Yapılan değişiklikleri bir bütün olarak ele aldığımızda; cep telefonlarının ÖTV Vergilemesinin yakında değer esasına göre yapılacağını görmekteyiz.