Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mahfi EĞİLMEZ
07 Nisan 2013Mahfi EĞİLMEZ
105OKUNMA

Vergi Müfettişliği ve Toplumsal Boşvermişlik Hali

Vergi Denetleme Kurulu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık vergi müfettişliği giriş sınavına üniversitelerin mühendislik, eğitim, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, fen ve teknoloji bölümü mezunları da girebilecekler. Sadece girmekle kalmayacaklar kendilerine ayrılan kontenjan nedeniyle vergi müfettişliği sınavını da kendi alanlarında yapacakları için mesleğe girmeleri oldukça kolaylaşmış bulunuyor.

Matematik, biyoloji, mühendislik son derecede saygın alanlar, üstelik okunması, mezun olunması da zor dallar. Ne var ki vergi müfettişliği mesleği ciddi biçimde ekonomi, işletme, hukuk ve muhasebe bilgisine dayanan bir meslek. Bu dört ana daldan birisinde eğitim almış ve yanında öteki disiplinlerin bazı bölümlerini seçimlik olarak almışsanız bunları kendi kendinize tamamlamanız mümkün olabilir. Ama hayatında hiç ekonomi, işletme, hukuk, muhasebe ve maliye okumamış bir matematik bölümü ya da biyoloji bölümü mezununun sonradan kendi kendine hukuk, ekonomi, işletme, maliye ve muhasebe çalışıp öğrenmesi ile bir iktisatçının sonradan kendi kendine tıp okuyup öğrenmesi aynı zorluk derecesine sahip. Eğer insanların bu bilgileri kendi kendine öğrenebileceğini kabul ediyor ve biyoloğa vergi müfettişliği yolunu açarsak iktisatçıya da tıpta uzmanlık sınavına girme yolunu açmamız gerekir.

Vergi denetleme kurulu başlangıçta iyi düşünülmüş bir kuruldu: Ne var ki bu sistemin iyi işleyebilmesi için bağımsız bir kurul niteliğinde olması gerekirdi. Çünkü vergi istisnai bir finansman aracıdır, kimseye tanınmayan karşılıksız gelir veya servet payı almak ya da harcamadan belli bir oranda katılım almak yalnızca devlete bırakılmış bir haktır. O halde bu hakkın doğru kullanılması, siyasetten etkilenmemesi gerekir. Bunun da yolu vergi denetiminin siyasetten bağımsız kılınmasıdır. Bağımsız bir kurul kimi ne zaman ve niçin alacağına kendisi karar vermeliydi. Ne yazık ki böyle olmadı.

Kendi içinde çeşitli kurulların birbiriyle savaş alanına dönen vergi denetleme kuruluna şimdi bir de meslekle pek ilgisi olmayan okul mezunlarının alınması bu savaşı giderek büyütecek.

Bu durumu yanınızdaki kişiye söylediğinizde genel olarak tepkisi “ne var bunda bırakın girsinler sınava” oluyor. Yani insanlar kendilerine dokunmayan düzenlemelere aldırmıyor, ses çıkarmıyorlar. Bu boşvermişlik Türk toplumunu son dönemde kanser hücresi gibi sarmış durumda. Bu havadan kurtulamazsak biyologların vergi müfettişi olmasından çok daha ciddi sorunlarımız olacak. Çünkü genellikle boşvermişlikten kaynaklanan sorun biriktirme eğilimi sonunda sorunların balonlar haline gelmesine ve patladığında çok daha fazla sorunun ortaya saçılmasına neden oluyor.