Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Mükellef Hakları

11 Eylül 2019
223OKUNMA

Vergi Dairesinden Alacağı Olan Mükellefe, Vergi Borcu Nedeniyle Ödeme Emri Gönderilmesi

Mükelleflerin başta KDV ve kurumlar vergisi olmak üzere çeşitli vergilerden kaynaklanan vergi iade alma hakkı ortaya çıkmaktadır. Mükellefler fazladan ödedikleri bu vergiler için vergi dairesinden nakden veya başka vergi borçlarına mahsuben iade talebinde bulunabilmektedirler.

Mükellefin bu vergi alacağının iade edilmesi çeşitli nedenlerle uzayabilmektedir. Hatta zaman zaman vergi iadelerindeki bu gecikmeler basına da yansımaktadır. Vergi idaresi tarafından bu gecikmeleri azaltmaya yönelik çeşitli ara tedbirler alınsa da bu tedbirlerin yeterli olmadığı görülmektedir.

Vadesi geçmiş ama henüz ödenmemiş vergi borçları için vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlenmekte ve mükellefe gönderilmektedir.

Mahsuben iade taleplerinde, iade talebinde bulunulan tarih ile iadenin yapıldığı tarih arasındaki bu ara dönemde mahsup talebinde bulunulan vergiler ödenmemiş olarak gözükmektedir. Ancak, vergi dairesi tarafından durumu bu şekilde olan yani, mahsuben iade talebinde bulunmuş ancak henüz mahsup işlemi yapılmamış olan vergiler için de mükelleflere ödeme emri gönderilmektedir. Başka bir deyişle, vergi dairesinden alacağı olan ve bu alacağını borçlarına mahsup etmek için başvurmuş olan mükellefe borçlarını ödemediği için ödeme emri gönderilmektedir. Burada dikkat çeken konu, ödeme emrini gönderen birim ile mahsup işlemini yapması gereken birim aynı birimdir, vergi dairesi.

Bu durum gerek vergi idaresinde gerekse mükelleflerde gereksiz iş yüküne sebep olmakta, mükellef ile vergi idaresi arasındaki güveni zedelemekte ve zaman zaman da hukuki ihtilaf doğurmaktadır. Bazı vergi dairelerinde bu durumun önüne geçmek için çözümler üretilmeye çalışılsa da sistematik bir çözüme ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu nedenle, mahsuben iade talebinde bulunulan mükelleflere gereksiz yere ödeme emri gönderilmesinin önüne geçecek sistematik tedbirlerin alınması zaruridir. Vergi idaresinin gelişmiş bilgi işlem altyapısı buna müsaittir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor