Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
29 Temmuz 2012
84OKUNMA

Vergi Cazaları

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu almamak veya vermemek 180 TL (2012 yılı için)

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180 TL (2012 yılı için)