Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
31 Ekim 2015
139OKUNMA

VEHUP’tan İlk Etkinlik: Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri

17 Mart 2015 tarihinde, İstanbul'da dört akademisyen (Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ve Dr. A. Bumin Doğrusöz) tarafından kurulan VERGİ HUKUKU PLATFORMU (VEHUP), 1. Yıllık Kongresini 3 Kasım 2015 tarihinde TOBB Plaza/İstanbul’da yapıyor.

Etkinliğe ilişkin programı siz VERGİALGI sitesi takipçilerimizle paylaşır ve sizleri etkinliğe davet ederiz. 

VEHUP I. YILLIK KONGRESİ

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
(3 Kasım 2015, TOBB Plaza/İstanbul) 

9:30 Açılış konuşmaları

Birinci Oturum:

Matrah Kaybı ve Kazanç Aktarımı (BEPS) Araçları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk (VEHUP-İK Üyesi, Yeditepe Üniversitesi)

10:00 Çokuluslu İşletmelerde Yapılanma Formları
(Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Heinrich-Heine Üniversitesi (Düsseldorf),
  Alman Vergi Danışmanları Derneği Başkanı)

10:30 Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti
(Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, VEHUP-İK Dönem Başkanı,
Marmara Üniversitesi)

11:00 Çokuluslu İşletmelerde Yabancı Finansman Araçları
(Dr. Torsten Engers, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Flick Gocke Schaumburg)

11:30 Tartışmalar
12:00 Plaket takdimi
12:15   Öğle yemeği 

İkinci Oturum:

Vergi İdareleri Arasındaki İşbirliği Karşısında Mükellefin Korunması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ (VEHUP-İK Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi)

13:15 Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması
(Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner, Ankara Üniversitesi)

13:45 AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması
(Prof. Dr. Vilenas Vadapalas, Avrupa Birliği Adalet Divanı Eski Hakimi,
Yeditepe Üniversitesi)

14:15 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve  
Mükellefin Korunması
(Turgut Candan, VEHUP Bilim Kurulu Üyesi, Danıştay E. Başsavcısı)

14:45 Tartışmalar
15:15 Kahve arası

Panel: Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri
Panel Başkanı:  Dr. Bumin Doğrusöz (VEHUP-İK Üyesi, Marmara Üniversitesi)
15:30 Katılımcılar:      İdris Şenyurt (GİB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı)
Veysi Seviğ  (VEHUP Bilim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi)
Adnan Nas (Global Yatırım Holding YK Üyesi)
Dr. Namık Kemal Uyanık (Maliye Eski Başmüfettişi)

17:30 Plaket takdimi
17:45 Toplantının bitişi

*Toplantı dili Türkçe-İngilizce olup, simültane çeviri hizmeti verilecektir.
** Toplantıya katılmak isteyenlerin, en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar aşağıda yer alan e-mektup adreslerinden birine bildirimde bulunmaları rica olunur.
balca@vehup.org
basar@vehup.org
gamze@vehup.org
zeynep@vehup.org

Toplantı adresi: Esentepe Mah. Harman Sok. TOBB Plaza, No:10, Konferans Salonu, Şişli
Tel: (0212) 270 93 00
Faks: (0212) 270 30 22

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.