Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
21 Mayıs 2018
77OKUNMA

VDK, Lüks Oto İthalatı Sırasında ÖTV’yi Aşındıranları Tespit Etti

Vergi Denetim Kurulu (VDK) 2017 Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere lüks araç ithalini/satışını gerçekleştiren mükelleflerden bazılarının ithalat işlemi sonrasında ticari ilişki içerisinde olduğu diğer mükellefler tarafından araçların yurt içinde birden fazla satışı yapılarak, ÖTV matrahının aşındırma durumunun bulunup bulunmadığı analiz edilmiş ve söz konusu duruma ilişkin riskler araştırılmış.

Ayrıca bahsi geçen otomotiv ticareti ile iştigal eden mükellefler ile sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler arasındaki ticari ilişki, ortaklık ilişkisi, muhasebeci bilgisi ve irtibat bilgileri göz önünde bulundurulmuş ve bu ilişkilerden hareketle yapılan işlemlerin örgütlü bir organizasyon yapısı içerisinde yapıldığına dair tespitlere yönelik değerlendirmeler yapılmış.

Diğer taraftan, 16.05.2013 tarihinde lüks araç satışı gerçekleştiren 207 mükellefin iş merkezleri, şubeleri ve araç depoları nezdinde fiili envanter ve denetim çalışmaları yapılmış.

Söz konusu çalışmalar sonucunda düzenlenen fiili envanter tutanaklarının değerlendirilmesiyle vergi kayıp ve kaçağına sebep olma bakımından riskli bulunan 142 mükellef hakkında vergi incelemesi başlatılmış.

Bu kapsamda 2017 yılında incelemesi tamamlanan mükelleflerle ilgili 4.759.888,91 TL matrah farkı, 28.671.690,66 TL vergi farkı tespit edilerek, 36.671.690,66 TL ceza kesilmesi önerilmiş.

(Kaynak: www.vdk.gov.tr)