Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

2020 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
04 Mart 2020İmdat TÜRKAY
3768OKUNMA

Ücret Gelirlerinin Mart/2020’de Beyanına İlişkin Örnek Olaylar

2019 yılında elde edilen ve beyanı gereken ücret gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 1-31 Mart/2020 döneminde Hazır Beyan Sistemi kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde önceden hazırlanan beyannamenin düzeltilmesi veya onaylanması suretiyle verilmesi mümkün bulunmaktadır.

2019 yılında tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılında 40.000 TL’yi aşan ücretlilerin, elde ettikleri ücret gelirlerinin tamamı için yıllık beyanname vermesi gerekmektedir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

2019 yılında tevkifata tabi olarak birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanına ilişkin aşağıda yer alan örneklerde, gelir vergisi hesaplanırken, ücret gelirlerinden %15 oranında sigorta prim ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapıldığı varsayılmıştır. Birden sonraki işverenden alınan ücretlerin beyanname verme sınırını aşıp aşmadığının tespitinde safi ücret tutarının dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 1: Mükellef, 2019 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.


Birinci işverenden alınan ücret                 
200.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret                   25.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret                   13.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarıYok

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (25.000 + 13.000 =) 38.000 TL ücretler toplamı 2019 yılı için 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

Örnek 2: Mükellef, 2019 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.


Birinci işverenden alınan ücret                 
       150.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret                            65.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret                            35.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı         250.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretler toplamı (65.000 + 35.000) =100.000 TL, 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 150.000 TL de dahil olmak üzere 250.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Örnek 3: Ödevli, 2019 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.


1. İşverenden alınan ücret
300.000 TL
2. İşverenden alınan ücret25.000 TL
3. İşveren (Huzur ücreti)10.000 TL
Toplam ücret tutarı335.000 TL
Beyan edilecek ücret geliri tutarıYok

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret tutarı toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (25.000+10.000=) 35.000 TL ücret toplamı, 2019 yılı 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.
Örnek 4: Ödevli, 2019 yılında 3 ayrı işverenden toplam 135.000 TL ücret geliri elde etmiş ve ücret gelirlerinin tamamı yıl içinde tevkif suretiyle vergilendirilmiştir.


1. İşverenden alınan ücret
100.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti)25.000 TL
3. İşveren (Huzur ücreti)20.000 TL
Beyan edilmesi gereken ücret tutarı145.000 TL

Ücretli 1. işveren olarak 90.000 TL ücret geliri elde ettiği işvereni seçmiştir. Kişinin diğer işverenlerden elde ettiği ücret tutarı olan (25.000+20.000=) 45.000 TL, 2019 yılı için beyan sınırı olan 40.000 TL’yi geçtiğinden, 145.000 TL’lik ücret gelirinin tamamı beyan edilecek ve yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler ise hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Örnek 5: Ödevli, 2019 yılında iki ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.


1. İşverenden alınan ücret
150.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti)45.000 TL
Beyan edilecek ücret geliri tutarı195.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2. işverenden alınan ücret tutarı olan 45.000 TL, 2019 yılı için 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı ücret de dahil olmak üzere 195.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Örnek 6: Ödevli, 2019 yılında biri tevkifatsız, biri de tevkifatlı olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiştir. Tevkifatlı ve tevkifatsız ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği şöyle tespit edilecektir.


1. İşverenden alınan ücret (tevkifatlı)
300.000 TL
2. İşveren (Tevkifatsız-yurtdışındaki firmadan)45.000 TL
Beyan edilmeyecek ücret geliri tutarı345.000 TL

Ödevli birinci işveren olarak hangi işvereni seçerse seçsin, birden sonraki işverenden elde edilen ücret geliri 2019 yılı için 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı ücret de dahil olmak üzere 345.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Örnek 7: Ödevli, 2019 yılında merkezi yurtdışında bulunan bir firmanın Ankara’daki ofisinde çalışması karşılığında tevkifatsız olarak 250.000 TL ücret elde etmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki bir firmanın yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle 40.000 TL tevkifata tabi huzur ücreti almıştır. Tevkifatlı ve tevkifatsız ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği şöyle tespit edilecektir.


1. İşverenden alınan ücret (yurt dışındaki firmadan tevkifatsız)
250.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti-tevkifatlı)40.000 TL
Beyan edilecek ücret geliri tutarı250.000 TL

Ödevli birinci işveren olarak yurtdışında tevkifatsız ücret geliri elde ettiği firmayı seçmesi durumunda, ikinci işverenden aldığı tevkifatlı ücret tutarı olan 40.000 TL, 2019 yılı için 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığı için beyan etmeyecektir. Ancak, birinci işverenden alınan ücret geliri tevkifatsız olduğundan mutlaka beyan edilecektir.

Örnek 8: Ödevlinin 2019 yılında tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan ücret ve işyeri kira gelirleri şöyledir.


1. İşverenden alınan ücret (tevkifatlı)
200.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti-tevkifatlı)35.000 TL
Tevkifatlı işyeri kira geliri (Brüt)50.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı50.000 TL

Mükellefin birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan 35.000 TL, 2019 yılı için 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Tevkifata tabi işyeri kira geliri olan 50.000 TL ise 2019 yılı için geçerli olan 40.000 TL’lik beyanname verme sınırını aştığından mükellef sadece bu gelirini beyan edecektir.

Örnek 9: Bir firmanın İstanbul’daki irtibat bürosunda çalışan ücretli kişiye işvereni tarafından Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden 2019 yılında 90.000 Dolar tevkifata tabi tutulmamış ücret ödenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14. maddesine göre döviz olarak ödenen ücretler gelir vergisinden istisna olduğundan ödevli yıllık beyanname vermeyecektir.

Örnek 10: Ankara’daki bir büyükelçilikte çalışan Türk uyruklu ücretli, 2019 yılında 250.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Karşılıklılık ilkesinin geçerli olmaması nedeniyle, anılan personelin elde ettiği ücret istisna kapsamında değildir. Buna göre, Türk uyruklu personelin, ücretinden tevkifat yapılmadığından ve karşılıklılık esasının geçerli olmaması nedeniyle, 250.000 TL ücret gelirinin tamamını Mart/2020’de yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan örneklerde, ücret ve diğer gelir unsurlarından yıl içinde yapılan gelir vergisi tevkifat tutarları dikkate alınmamış olup; yıllık beyanname ile beyan edilen gelir unsurları ile ilgili olarak yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor