Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
30 Haziran 2016Ahmet Metin AYSOY
147OKUNMA

Ücret Bordrosu Yeterli Değil!

Uygulamada sık rastlanan bir hata var. Ücret bordrosu düzenleyen işyerlerinde, ücret bordrosunun ücret hesap pusulası yerine de geçeceği gibi yanlış algı söz konusu. Ücret hesap pusulasını her halükarda düzenlemek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37.maddesi gereğince zorunlu. Bu madde uyarınca;

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.