Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
08 Aralık 2017
183OKUNMA

Türkiye İçinde Taşıma Hakkı Bulunmayan Yabancı Bayraklı Gemilerin Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV’nin %50’sinin İadesinde Döviz Tevsik Belgesi İstenmeyecek

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 15 Seri nolu tebliğ 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu tebliğde özetle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A.2.2) (İstisnalar/İhracat İstisnası/Hizmet İhracı/İstisnanın Tevsiki ve Beyanı) bölümüne yapılan ekleme ile Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edileceği ifade ediliyor.

15 Seri nolu Genel Tebliğ için tıklayınız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor