Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mehmet YILMAZ
02 Ağustos 2017Mehmet YILMAZ
191OKUNMA

Türk Halkı En çok Sigaraya Sonra da Kiraya Para Veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde ağılıklarına göre Türk halkı en çok sigaraya harcama yapıyor, sigarayı kira ve dizel otomobil izliyor. Ekmek ise elektrik, cep telefonu ve su faturalarının ardından 7. sırada yer alıyor.

TUİK tarafından madde ağırlıkları ve sepeti oluşturulurken kullanılan kaynaklar ise hane halkı bütçe anketi, bireysel tüketim harcamaları anketi, çıkış yapan yabancı ziyaretçiler anketi ve idari kayıtlardan elde edilen harcama ve ciro bilgilerinden oluşmaktadır. TUİK verilerinde harcamalar miktar yerine tutar olarak yer almaktadır. Faiz harcamaları ve konut alımları TUİK sepetinde yer almamaktadır. TUİK ana harcama grupları arasında yer alan konut harcamaları ise kira ve konut yapı malzemelerinden oluşmaktadır.

  1. Ana gruplar bazında tüketim harcamaları

TÜİK tüketici enflasyonunu hesaplarken tüm tüketim mallarını 12 grupta toplamaktadır. Bu gruplar içinde en yüksek payı % 21,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler yer almaktadır.
En düşük pay ise % 2,63 ile sağlık grubuna aittir. Ancak sağlık grubunun içinde sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan harcamalar yer almamaktadır.
12 ana grubun ağırlıklarına yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

YILLAR İTİBARİYLE ANA GRUPLAR İTİBARİYLE TÜKETİMİN AĞIRLIKLARI12. MADDE BAZINDA TÜKETİM HARCAMALARI

TUİK verileri madde ağılıklarına göre incelendiğinde ise % 5,4827’lik pay ile sigara birinci sırayı almaktadır. Alkollü içecekler ve tütün ana grubu içinde yer alan sigara tek başına sağlık, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim ve çeşitli mal ve hizmet ana gruplarının her birini geçmektedir.

Sigara tüketimini ise % 5,1113’lük oranla kira ödemeleri takip etmektedir. 3. sırayı ise % 3,3178’lik payla dizel otomobil harcaması almaktadır. Benzinli otomobil harcaması % 1,9674’lük payla 8. sırada bulunmaktadır. İki otomobilin toplam harcamalar içindeki payı % 5,2852 olmaktadır. Bu oran sigara payının altında kalmaktadır.

Listenin 4., 5. ve 6. sıralarını ise faturalar oluşturmaktadır. Elektrik faturası % 2,6833 ile 4. sırada yer alırken, cep telefonu görüşme ücretleri %2,2986 ile 5. sırada ve su faturası % 2,2705’lik pay ile 6. sırada yer almaktadır.

Ekmek tüketimin payı ise % 2,2212 ile 7. sıradadır.

TÜİK verilerine göre en fazla harcama yapılan ilk 20 madde sıralaması aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer verilmiştir. İlk 20 maddenin toplam harcamalar içindeki payı ise % 41,5732’dir.

TUİK VERİLERİNE GÖRE TÜKETİM ALIŞKANLIĞIİlk 20 maddenin incelenmesinde dikkat çeken kalemlere bakıldığında lüks tüketim diye adlandırılan ve Özel Tüketim Vergisine tabi sigara, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), mazot, benzin, LPG ve doğalgaz ücretlerinin yer almasıdır.

İlk 20 madde arasında yer alan hazır yemekler, sıcak içecekler, kebaplar, koyun ve tavuk eti Türk halkının tüketim alışkanlıkları konusunda bilgi vermektedir. Bunun yanında mücevher ilk 20 madde arasında yer alırken, sağlık ve eğitimin yer almaması üzerinde durulması gereken diğer bir husustur.

3. SONUÇ

Sonuç olarak TÜİK verilerine göre Türk halkının tüketim harcamaları incelendiğinde en fazla harcamayı % 5,4827 sigara almaktadır. Sigara tek başına sağlık, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim ve çeşitli mal ve hizmet ana gruplarının her birini geçmektedir.

Sigara tüketimini sırayla % 5,1113’lük oranla kira ödemeleri, % 3,3178’lik payla dizel otomobil harcaması, % 2,6833’lük payla elektrik faturası, % 2,2986’lık payla cep telefonu görüşme ücretleri ve % 2,2705’lik pay ile su faturası takip etmektedir.

Yine ilk 20 madde arasında hazır yemekler, sıcak içecekler, kebaplar, koyun ve tavuk etinin yer alması diğer dikkat çeken bir husustur. Eğitim ve sağlık harcamaları ise ilk 20 madde arasında yer almamaktadır.

1 - http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014
2 - http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.