Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
12 Kasım 2017Bülent TAŞ
146OKUNMA

Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağının Öngördüğü Düzenlemeler

Tebliğ taslağı, “6.6.2. Peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe uygulanması” başlığı altında,

  • 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması
  • Anlaşma koşullarının zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerinde de geçerli olması

halinde, mükellef ve İdarenin peşin fiyatlandırma anlaşmasında belirlenen yöntemi söz konusu dönemlere de tatbik edilmesini, bu dönemleri de anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabileceklerini ifade etmektedir.

Bu durumda geçmiş dönemlerle ilgili olarak eksik beyan edilmiş olan kurumlar vergisi pişmanlık hükümleri çerçevesinde ödenebilecektir. Fazla ödenmiş olan vergilerin ise red ve iade edilmeyeceği belirtilmekle beraber Vergi Usul Kanununun hata ve düzeltme hükümlerinin saklı olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla eğer düzeltme, hata ve düzeltme kapsamında değerlendirilirse red ve iadenin mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

Tebliğ taslağında ayrıca peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmiş vergilendirme dönemlerine tatbik edilmesi nedeniyle oluşacak ilave kurum kazancı için aşağıdaki şartların oluşması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmemiş olacağı, bu nedenle kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacağı belirtilmektedir.

a) Bu kazanca ilişkin kurumlar vergisi farkının zamanında ödenmesi,

b) Yine bu kazancın, genel muhasebe ilkeleri çerçevesinde ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulması ve içinde bulunulan yılın defterlerinde gerekli düzeltmenin yapılması suretiyle, ilgili dönem kazancına ilave edilmesi,

c) Söz konusu tutarın yurt dışı ilişkili kişiden alacak olarak kaydedilmesi veya tahsil edilerek Türkiye’deki kurumun hesaplarına aktarılması.

Bu düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinin 6. fıkrası hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Kanun maddesinde, tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağı herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin net bir şekilde ifade edilmektedir.

Muhasebede sonradan atılacak kayıtla alacaklı hale gelmiş olmak kârın dağıtılmadığı sonucu doğuruyorsa bunun sadece peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe yönelik uygulanmasında değil tüm transfer fiyatlandırma durumlarında geçerli olması gerekir.

Kanuna açıkça aykırılık teşkil eden bu düzenlemenin tebliğ taslağından çıkarılması ileride doğabilecek ihtilafların önlenebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.