Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

İmdat TÜRKAY
15 Şubat 2017İmdat TÜRKAY
5545OKUNMA

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarını Tebliğ Almayan Sürücü Var mı Acaba?

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarını Tebliğ Almayan Sürücü Var mı Acaba?Trafik İdari Para Cezaları araç kullanan sürücüler açısından yılda iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinden sonra, trafik kurallarına uymamaktan dolayı zaman zaman karşılaşmak durumunda kaldığımız önemli idari para cezalarından biridir. Aralık 2016 verilerine göre Ülkemizdeki tescilli araç sayısı 20.506.661adet (http://www.gib.gov.tr/istatistikler/ Otomasyonlu Nakil Vasıtaları Vergi Dairelerine İlişkin İstatistikler) olup; trafik kurallarına uyum seviyesinin düşük olduğu ve trafik kazalarının yüksek olduğu Ülkemizde, her araç sürücüsünün Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile karşılaşmama ihtimali çok düşük gibi görünmektedir.

Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüş fiiller hakkında yetkililerce tanzim edilen tutanağa, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı denilmektedir. Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmekte olup bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanmaktadır.

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de, “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında (Ek-2 ve Ek-3) değişiklik yapılmıştır.

06.04.2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve daha sonra değişikliğe uğrayan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan; Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-1)’de, elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-2) ve (Ek-3)’te yer almaktadır.

Yönetmelik ekindeki EK-1, EK-2 ve EK-3’de yer alan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında yer alan ve Trafik İdari Para Cezası ile karşılaşan sürücüleri çok yakından ilgilendiren yasal mevzuatla ilgili açıklamalar genel olarak bilinmekle beraber yine de hatırlatmakta fayda vardır. Şöyle ki;

 • Trafik idari para cezası için yasal ödeme süresi tutanağın tebliğ veya yüzüne bildirildiği tarihten itibaren bir aydır.
 • Bir ay içinde ödenmeyen cezalara her ay için %5 faiz uygulanır. Faiz hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.
 • Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.
 • Trafik idari para cezası plakanın kayıtlı olduğu vergi dairesine (cezanın tescil plakasına kesilmemesi halinde ceza muhatabının bulunduğu yerdeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairesine)  veya diğer vergi dairelerine, www.gib.gov.tr adresinden kredi kartı ile (tutanağın sistemde görünmemesi halinde beyanlı ödeme adımı kullanılmalıdır), Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine ya da söz konusu cezayı tahsile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen bankalara ve PTT birimlerine ödenebilir.
 • Yabancı ülke sürücülerine uygulanan cezalar yurt içinde ödenmemişse Türkiye’den çıkış sırasında gümrük saymanlıklarına da ödenebilir.
 • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı,  yüzüne bildirme veya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine, trafik idari para cezasının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde (trafikten men veya sürücü belgelerinin geri alınması gibi.) idare mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir. Bu süre içinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir.
 • Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır.
 • Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

Umarım tüm sürücüler olarak trafik kurallarına uyarız ve hepimizin korkulu rüyası olan bu sevimli belgeyi tebliğ almak durumunda kalmayız. Bu arada sürücülerin, haklarında trafik idari para cezası olup olmadığı konusunda, Gelir İdaresinin internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sayfasından sorgulama ve ödeme yapma imkanı bulunmaktadır. 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

 • U
  Umut Keskin
  31-KJU-44 plaka nolu aracımın herhangi bir trafik cezası borcu varmıdır?
  VERGALGI

  Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan İnternet Vergi Dairesinden veya 189 telefon nolu Vergi İletişim Merkezinden öğrenebilirsiniz.

Soru Sor