Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
15 Eylül 2014Ahmet Metin AYSOY
142OKUNMA

Torba Yasa İşverenlere Ne Getirdi?

6552 sayılı Torba Yasa işverenlere iş mevzuatı açısından yeni hak ve yükümlülükler getirdi.

1- Müfettiş raporlarına itiraz
Alt işveren sözleşmesinin muvazaalı olduğu yönündeki müfettiş raporuna karşılık işverenin iş mahkemesine itiraz etme süresi 6 günden 30 güne yükseltildi. Ayrıca, bu itirazla ilgili olarak, iş mahkemesinin vereceği karara da temyize gitme imkanı verildi.

2- Alt işveren işçilerinin ücret ve izinlerinden asıl işveren de sorumlu
Asıl işverene alt işverenin işçilerinin ücretlerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etme yetkisi verildi. Alt işverenin işçilerinin ücretlerini ödememesi durumunda, asıl işveren alt işverene yapacağı ödemeden kesinti yaparak, işçilerin ücretini ödeyecek.

Asıl işverene, alt işverene ait yıllık izin defterini kontrol etmek suretiyle, işçilerin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını denetleme yetki ve sorumluluğu verildi.

3- Alt işverenlerin değişmesi
Aynı işyerinde alt işveren değişikliğinde, işçilerin yıllık izine hak kazanma sürelerinin hesaplanmasında, bütün alt işverenlerin yanında geçirdikleri süreler birleştirilerek dikkate alınacak. Yeni alt işveren kullanılmayan izinlerden sorumlu olarak ek maliyet yüklenecek.

4-Yer altı işleri
Yer altında çalışan işçilerin;

  • İzin sürelerine 4 gün ilave edilecek.
  • Çalışma süreleri haftalık 45 saatten 36 saate düşürüldü.
  • İşe iade davası açmak için 6 aylık çalışma süresi aranmayacak.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.