Ticari Defterleri ve Belgeleri Saklamamanın Cezası

Ticaret şirketleri, anonim, limited, kolektif ve komandit şirketler ile kooperatiflerden oluşmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin tacir sayıldıkları açıkça belirtilmiştir. Tacir olmanın hükümlerinden birisi ticari defter tutmaktır. TTK’nın ticarî defter tutma yükümü ile bağlantılı olarak öngördüğü bir diğer yükümlülük de tutulan ticari defterlerin ve şirket ile ilgili bazı belgelerin saklanmasıdır.

Anonim Şirketi Temsilde Tek İmza mı Çift İmza mı Gerekir?

Limited Şirketi Temsilde Tek-Çift İmza Karmaşası başlıklı yazımız, okurlarımızdan büyük ilgi gördü. Dilerseniz, olayın anonim şirket boyutuna da bakalım. Bildiğiniz üzere, anonim şirketin yönetim ve temsil organı, yönetim kuruludur. Bu itibarla, yönetim kurulu, şirketin amacına ve işletme konusuna giren işleri ve işlemleri şirket adına yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve şirketle ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Satış Mağazalarının Tescili Gerekir mi?

Şirketlerin, ticari yaşamın bir gereği olarak, merkezlerinin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde veya başka illerde/ilçelerde şube açmaları olağan uygulamalardandır. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla, satış mağazaları ardı ardına AVM’lerde yerlerini almaktadır. Peki, AVM’lerde faaliyet gösteren bu satış mağazaları şube midir? Şube ise, uyması gereken bazı yükümlülükler var mıdır? Yazımızda kısaca bu hususlara değineceğiz.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.