Anonim Şirket Avukata Vekâlet Verebilir mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketin yönetimi ve temsili noktasında eski Ticaret Kanunu’ndan farklı hükümler getirmiş olması nedeniyle, zaman zaman temsil yetkisinin kısmen ve tamamen devri ya da üçüncü kişilere devredilmesi noktasında uygulamada bazı tereddütler yaşanabilmektedir. Bu tereddütlerden birisi de şirketi temsil etmek üzere avukatlara verilen vekaletnameler noktasında karşımıza çıkmaktadır.

Nakdi Sermaye Artırımına Teşvik

Bilindiği üzere güçlü bir öz sermaye yapısı, kurumların konjonktürel dalgalanmalar ve ekonomik krizler karşısında direnç gösterebilmesinin anahtarlarından bir tanesidir. Bu minvalde vergi idaresi zaman zaman sermaye şirketlerinin öz sermaye yapılarının güçlendirilmesi adına çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 01.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanan nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanacak olan indirim müessesidir.

Limited Şirketler Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutmak Zorunda Mıdır?

Limited şirket, müdür veya müdürler tarafından yönetilir ve temsil olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre, limited şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunların müdürler kurulunu oluşturduğu kabul edilir ve bu müdürlerden biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Yani, Kanun, birden fazla müdürü olan limited şirketin yönetim organını, anonim şirket yönetim kuruluna benzetmektedir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.