Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5yeni e-konomi

Google Ads

Ticaret Hukuku

Bir Türlü Çıkmayan Denetim Yönetmeliği

Hatırlayacağınız üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve ölçeğine bakılmasızın sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) tamamının bağımsız denetime tabi olması ve bu denetimin bağımsız denetim “Bağımsız Denetim” kuruluşlarına veya küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinde bir veya birden fazla serbest muhasebeci mali müşavire veya yeminli mali müşavire yaptırılması öngörülmüştü.

Statü Yedeklerinin Sermaye Artırımında Kullanılmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu, anonim ile limited şirketlere, kanunî yedek akçelerden ayrı olarak, isteğe bağlı yedek akçe ayırma izni vermektedir. İsteğe bağlı olarak ayrılan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Tek Düzen Hesap Planı’nda “statü yedekleri” olarak adlandırılan bu yedek akçelerin gerekli koşulların varlığında sermaye artırımında kullanılması mümkündür.

Şirketler Topluluğu Hükümleri Belediyelere Uygulanır mı?

Ülkemiz uygulamasında, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok belediyemizin genelde hâkim ortak olarak anonim ve limited şirket kurdukları veya bu şirketlere sonradan iştirak ettikleri bilinen bir gerçektir. Pratikte bu şirketler için genelde “belediye şirketi” tabiri kullanılmaktadır. Hatta belediyelerin kurmuş oldukları şirketler de yeni şirketler kurabilmekte, böylece belediyeler doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettikleri şirketlerle adeta bir topluluk oluşturmaktadırlar. Topluluk denilince ise akla Şirketler Topluluğu gelmektedir.