Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4

Google Ads

Ticaret Hukuku

Nakdi Sermaye Artırımına Teşvik

Bilindiği üzere güçlü bir öz sermaye yapısı, kurumların konjonktürel dalgalanmalar ve ekonomik krizler karşısında direnç gösterebilmesinin anahtarlarından bir tanesidir. Bu minvalde vergi idaresi zaman zaman sermaye şirketlerinin öz sermaye yapılarının güçlendirilmesi adına çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 01.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanan nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanacak olan indirim müessesidir.

Limited Şirketler Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutmak Zorunda Mıdır?

Limited şirket, müdür veya müdürler tarafından yönetilir ve temsil olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre, limited şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunların müdürler kurulunu oluşturduğu kabul edilir ve bu müdürlerden biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Yani, Kanun, birden fazla müdürü olan limited şirketin yönetim organını, anonim şirket yönetim kuruluna benzetmektedir.

TTK’ya Uymamak 15.627 TL İdari Para Cezası Almanıza Mal Olabilir

Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kabahat olarak tanımlanan birçok fiil için idarî para cezası öngörülmüştür. Bunlara örnek olarak, ticaret siciline tescil ettirme, ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarını (tasdiklerini) yaptırma, defter tutma kurallarına uymama, finansal tabloları düzenlenmeme, envanter çıkarma yükümlüklerine aykırılıklar gösterilebilir.

Türk Ticaret Kanunu Bir Kez Daha Değişiyor

Hatırlayacağınız üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş, ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’nın yürürlükten kaldırdığı mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu ise 29 Haziran 1956 tarihinde kabul edilmiş ve yarım asrı aşan bir süre boyunca yürürlükte kalmış, bu süre zarfında ise eski Ticaret Kanunu’nda sadece 25 defa değişikliğe gidilmiştir.