Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4yeni e-konomi

Google Ads

Ticaret Hukuku

Limited Şirketler Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutmak Zorunda Mıdır?

Limited şirket, müdür veya müdürler tarafından yönetilir ve temsil olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre, limited şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunların müdürler kurulunu oluşturduğu kabul edilir ve bu müdürlerden biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Yani, Kanun, birden fazla müdürü olan limited şirketin yönetim organını, anonim şirket yönetim kuruluna benzetmektedir.

TTK’ya Uymamak 15.627 TL İdari Para Cezası Almanıza Mal Olabilir

Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kabahat olarak tanımlanan birçok fiil için idarî para cezası öngörülmüştür. Bunlara örnek olarak, ticaret siciline tescil ettirme, ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarını (tasdiklerini) yaptırma, defter tutma kurallarına uymama, finansal tabloları düzenlenmeme, envanter çıkarma yükümlüklerine aykırılıklar gösterilebilir.

Türk Ticaret Kanunu Bir Kez Daha Değişiyor

Hatırlayacağınız üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş, ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’nın yürürlükten kaldırdığı mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu ise 29 Haziran 1956 tarihinde kabul edilmiş ve yarım asrı aşan bir süre boyunca yürürlükte kalmış, bu süre zarfında ise eski Ticaret Kanunu’nda sadece 25 defa değişikliğe gidilmiştir.

Ticari Defterleri ve Belgeleri Saklamamanın Cezası

Ticaret şirketleri, anonim, limited, kolektif ve komandit şirketler ile kooperatiflerden oluşmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin tacir sayıldıkları açıkça belirtilmiştir. Tacir olmanın hükümlerinden birisi ticari defter tutmaktır. TTK’nın ticarî defter tutma yükümü ile bağlantılı olarak öngördüğü bir diğer yükümlülük de tutulan ticari defterlerin ve şirket ile ilgili bazı belgelerin saklanmasıdır.

Anonim Şirketi Temsilde Tek İmza mı Çift İmza mı Gerekir?

Limited Şirketi Temsilde Tek-Çift İmza Karmaşası başlıklı yazımız, okurlarımızdan büyük ilgi gördü. Dilerseniz, olayın anonim şirket boyutuna da bakalım. Bildiğiniz üzere, anonim şirketin yönetim ve temsil organı, yönetim kuruludur. Bu itibarla, yönetim kurulu, şirketin amacına ve işletme konusuna giren işleri ve işlemleri şirket adına yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve şirketle ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Satış Mağazalarının Tescili Gerekir mi?

Şirketlerin, ticari yaşamın bir gereği olarak, merkezlerinin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde veya başka illerde/ilçelerde şube açmaları olağan uygulamalardandır. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla, satış mağazaları ardı ardına AVM’lerde yerlerini almaktadır. Peki, AVM’lerde faaliyet gösteren bu satış mağazaları şube midir? Şube ise, uyması gereken bazı yükümlülükler var mıdır? Yazımızda kısaca bu hususlara değineceğiz.