Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Google Ads

Ticaret Hukuku

Şirketler Topluluğunda Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri

Ülkemizde şirketler topluluğu uygulaması uzun süredir bulunmasına rağmen, eski Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler topluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemişti. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise şirketler topluluğu açık bir şekilde düzenlenmiş, hangi hallerde şirketler topluluğunun var olduğunun kabul edileceği, hâkim şirket ile bağlı şirket kavramları açıklığa kavuşturulmuş ve topluluğa dâhil şirketlerin uymaları gereken bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Anonim Şirket Avukata Vekâlet Verebilir mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketin yönetimi ve temsili noktasında eski Ticaret Kanunu’ndan farklı hükümler getirmiş olması nedeniyle, zaman zaman temsil yetkisinin kısmen ve tamamen devri ya da üçüncü kişilere devredilmesi noktasında uygulamada bazı tereddütler yaşanabilmektedir. Bu tereddütlerden birisi de şirketi temsil etmek üzere avukatlara verilen vekaletnameler noktasında karşımıza çıkmaktadır.

Nakdi Sermaye Artırımına Teşvik

Bilindiği üzere güçlü bir öz sermaye yapısı, kurumların konjonktürel dalgalanmalar ve ekonomik krizler karşısında direnç gösterebilmesinin anahtarlarından bir tanesidir. Bu minvalde vergi idaresi zaman zaman sermaye şirketlerinin öz sermaye yapılarının güçlendirilmesi adına çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 01.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanan nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanacak olan indirim müessesidir.