Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3

Google Ads

Ticaret Hukuku

Anonim Şirkette Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Yahut Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Meraklı bir çocuk babasına sormuş: Babacığım uzayda kaç gezegen var? Babası: Bilmiyorum, demiş. Çocuk bu sefer; İstanbul'u ilk kuşatan kimdi? diye sormuş. Babası, unutmuşum oğlum, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine, çocuk, biraz mahcup edayla: Babacığım, sorularımla seni sıkıyor muyum? diyerek başını öne eğmiş. Babası, gayet pişkin bir şekilde: Sıkılmak da ne demek oğlum! Sor, sor ki öğrenesin! demiş.

Limited Şirket Müdürleri Ortakları Genel Kurul Toplantısına Çağırmıyorsa Ne Yapılır?

Bir önceki yazımızda, anonim şirketin yönetim kurulunun ortakları genel kurul toplantısına çağırmaması halinde ortakların hangi haklara sahip oldukları ve bu haklarını nasıl kullanacakları üzerinde durmuştuk. Anonim şirket haricindeki bir diğer şirket türü de limited şirkettir ve içinde bulunduğumuz dönem itibariyle limited şirketlerin de genel kurul toplantısı yapmaları gerekmektedir.

Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Genel Kurulu Toplantıya Çağırmıyorsa Ne Yapılabilir?

Malum, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantılarının yapılması gereken bir döneme daha girmiş bulunuyoruz. Anonim şirket ortakları, pay sahipliğinden doğan haklarını en geniş manada şirket genel kurulunda kullanırlar. Ortaklar, genel kurul toplantılarında şirketin geçmiş hesap dönemine ilişkin iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur, şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu müzakere eder ve uygun bulursa yönetim kurulunu ibra eder.

Şirketler Topluluğunda Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri

Ülkemizde şirketler topluluğu uygulaması uzun süredir bulunmasına rağmen, eski Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler topluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemişti. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise şirketler topluluğu açık bir şekilde düzenlenmiş, hangi hallerde şirketler topluluğunun var olduğunun kabul edileceği, hâkim şirket ile bağlı şirket kavramları açıklığa kavuşturulmuş ve topluluğa dâhil şirketlerin uymaları gereken bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Anonim Şirket Avukata Vekâlet Verebilir mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketin yönetimi ve temsili noktasında eski Ticaret Kanunu’ndan farklı hükümler getirmiş olması nedeniyle, zaman zaman temsil yetkisinin kısmen ve tamamen devri ya da üçüncü kişilere devredilmesi noktasında uygulamada bazı tereddütler yaşanabilmektedir. Bu tereddütlerden birisi de şirketi temsil etmek üzere avukatlara verilen vekaletnameler noktasında karşımıza çıkmaktadır.