Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Ticaret Hukuku

Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Sadece Noter mi Onaylar?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden günümüze kadar ülkemizde 250 binin üzerinde ticaret şirketi kurulmuştur. Eski Ticaret Kanunu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun da anonim, limited, kolektif ve komandit şirketlerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların sadece noterce onaylanmasını şart koşmasından dolayı, bu şirketlerin kuruluş sözleşmeleri noterler huzurunda imzalanmıştır.

Kamusal Sermayeli Şirketlerin Denetimi

Bilindiği üzere, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar tacir (tüzel kişi tacir) sayılmaktadır. Bu çerçevede, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan veya sonradan iştirak edilen ticaret şirketleri ile tüzel kişiliği olmayan ticari işletmelerin tacir olduklarında şüphe yoktur. Bahsi geçen kamu tüzel kişileri ise genellikle hâkim ortak şeklinde anonim ve limited şirketlere iştirak etmektedirler.

Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Pay Senetleri

Anonim şirketlerce sıklıkla merak edilen konulardan birisi pay senedi, eski tabirle hisse senedi bastırma yükümlülüğüdür. Eski Ticaret Kanunu, anonim şirketler tarafından çıkarılacak pay (hisse) senetlerini oldukça detaylı bir şekilde düzenlendiği halde, anonim şirketlere pay senedi çıkarma zorunluluğu getirmemişti. Bu nedenle, birçok anonim şirkette paylar kayden takip edilmekte, hisse senedi çıkarılmasına istisnaî haller dışında pek rastlanılmamakta idi.

Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşu Seçiminde Geçerli Yöntemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

Bildiğiniz üzere, sermaye şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarını yapacağı bir dönem içerisinde bulunmaktayız. Olağan genel kurul gündemini oluşturan ve genel kurulca karara bağlanması gereken hususlardan birisi ise denetçi seçimidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 397’nci maddesinde bağımsızdenetime tabi olan anonim şirketler ile şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu

Şirketin Adres Değişikliğini Bildirmemek Neden Fesih Sebebi Olsun?

Şükrü KIZILOT Hocamız, yazılarında zaman zaman Vergi Hukuku’ndaki fıkra gibi olaylara değinir. Biz de yazılarımızda yeri geldiğince Ticaret Hukuku’muzda sorgulanmadan uygulanan bazı yanlışlara değinmeye çalışıyoruz. Bürokratik bir kural bazen yıllar boyu uygulanabiliyor ve konunun uzmanları da dahil olmak üzere hiç kimse kuralın doğruluğunu/yanlışlığını sorgulamayıp istisnasız kabul ediyor. Bugünkü yazımızda yıllardır uygulanan böyle bir kurala değineceğiz.

Limited Şirkette Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde erteleneceğine ve yapılamayacağına önceki yazımızda değinmiştik. Anonim şirketleri yazıp limited şirketleri yazmamak olmuyor. Birbiriyle birçok alanda örtüşse de, limited şirketlere özgü düzenlemeler ve haller bulunmaktadır. Bu sebeple, yazımızda, limited şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde yapılamayacağına değineceğiz.