Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
3862OKUNMA

Tevkifatlı İşyeri Kirasının Beyanında İade Edilecek Vergi Çıkabilir

2018 Yılında işyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira ge­lirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’yi aşanlar, 1-25 Mart 2019 tarihlerinde Yıllık Beyanname vereceklerdir.

Bilindiği üzere, işyeri kira gelirlerinden 2018 yılında %20 oranında tevkifat yapılmıştır. 2018 Yılında elde edilen bazı tevkifatlı işyeri kira gelirlerine ilişkin olarak ödenecek veya iade edilecek gelir vergisi tutarları (TL) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablodaki tevkifata tabi işyeri kira gelirini elde edenlerin; diğer gelir unsurlarının olmadığı, %15 götürü gider yöntemini seçtiği ve GVK'nın 89. maddesinde yer alan indirimlerin (eğitim ve sağlık harcaması, bağış ve yardımlar, şahıs sigorta primi vb.) olmadığı varsayılmıştır.

Tevkifatlı İşyeri Kirasının Beyanında İade Edilecek Vergi Çıkabilir

Yıl içinde işyeri kira gelirinden yapılan kesintilerin hesaplanan vergiden mahsubu sonucunda iade edilecek gelir vergisi çıkması durumunda iade talebi, GVK’nın 121. maddesi ve 252 seri no’lu GVGT’de yer alan hükümler kapsamında, 22.01.2016 tarihinde yayınlanan 99 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)” kullanılarak yapılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor