Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Araştırmalar

Bülent TAŞ
18 Ağustos 2019Bülent TAŞ
341OKUNMA

Temmuz 2019 Bütçe Uygulama Sonuçları

Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Temmuz ayında bütçe 10,1 Milyar TL fazla verdi. Bu ayda faiz dışı fazla da 17,8 Milyar TL olarak gerçekleşti. Kümülatif olarak bakıldığında ise bütçe ilk 7 ay da 64,8 Milyar TL açık verdi. İlk yedi ayda faiz dışı açık da 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe Giderleri

Temmuz ayında faiz hariç harcamalar 73,6 Milyar TL, faiz harcamaları ise 7,7 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Kümülatif olarak ilk yedi ayda faiz hariç 490 Milyar TL harcanmış iken 58,4 Milyar TL faiz harcaması gerçekleşmiştir.

Faiz hariç harcamalar Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına nazaran %44,2 oranında artış göstermiştir. Faiz harcamalarındaki artış oranı ise %5,2 oranında bir düşüş söz konusudur.

Kümülatif bakıldığında ise yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın ilk yedi ayına nazaran faiz hariç harcamalar %21,1 oranında artarken faiz harcamaları %39,4 oranında artmıştır.

2019 yılı bütçesinde faiz dışı harcamaların 2018 yılı gerçekleşmelerine nazaran %11,5 oranında faiz harcamalarının ise %58,6 artış göstermesi hedeflenmiştir. İlk yedi ayda faiz dışı harcamalardaki artış oranı hedefleneni ikiye katlamıştır.

Bütçe Gelirleri

Temmuz ayında 58,3 Milyar TL vergi geliri, 33,1 Milyar TL vergi dışı gelir olmak üzere toplam 91,4 Milyar TL bütçe geliri toplanmıştır. Vergi dışı gelirler içinde kâr payı olarak Hazineye aktarılan 22 Milyar TL tutarında Merkez Bankası ihtiyat akçesi de yer almaktadır.

Vergi gelirlerinin performansı ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Temmuz 2019 Bütçe Uygulama Sonuçları

Tabloda görüldüğü üzere vergi gelirleri Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına nazaran %7,3 oranında artarken ilk yedi aydaki kümülatif artış oranı %4,8’de kalmıştır. Bütçede öngörülen artış oranı ise %21,8’dir.

Dahilde ve ithalatta alınan KDV, petrol ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, tapuda alınan harçlar ilk yedi ayda önemli ölçüde daralma göstermektedir. Diğer kalemlerdeki artışlar ise BSMV ve kurumlar vergisi hariç hedeflerin altında seyretmektedir.

Sonuç

Bütçe harcamaları öngörülenin üzerinde dolu dizgin devam ederken vergi gelirleri de öngörülenin çok altında gerçekleşmeye devam etmektedir.

Bütçe Temmuz ayında daha çok 22 Milyar TL olarak hazineye aktarılan Merkez Bankası yedek akçesinin desteği ile fazla vermiştir. Bir defalık vergi dışı gelirlerle bütçenin hedeflerine ulaşması mümkün görünmemektedir.

Geçen zaman içinde Vergi gelirlerini artırmaya dönük olarak atılan adımlar ise sigara fiyatlarının ve yurt dışı çıkış harcının artırılmasından ibarettir. Buralardan sağlanacak gelirlerin bütçeyi rayına oturtması mümkün görünmüyor. Bütçenin daha çok borçlanma yoluyla finanse edileceği anlaşılıyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor