Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Dr. Mustafa ALPASLAN
30 Ekim 2019Dr. Mustafa ALPASLAN
282OKUNMA

Tahsilat ve Ödemelerin Bankadan Geçirilmesi Zorunluluğu ve E-Haciz Riski

Bilindiği gibi, tahsilat ve ödemelerin banka, benzeri finans kurumları  veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu  bulunmaktadır.  Bu  zorunluluğa uymayan mükelleflerden  her birine, her bir işlem için 213 sayılı  VUK mük. Md. 355 hükmü gereği ceza kesilmektedir.  Bir takvim yılı içinde kesilebilecek özel usulsüzlük cezasının  toplamı 1.480.000 TL’den fazla olmayacaktır. Öte yandan  işleme konu  tutarın %5’i kadar  özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.  Bu  tutar maksimum 1.480.000 TL’yi geçemez.

Öte yandan, son aylarda gerek vergi  idaresi ve gerekse SGK tarafından amme borçlusu gerçek ve tüzel kişilerin, işverenlerin, banka mevduat hesaplarına e-hacizler uygulanmaktadır. 

Karşılaştığımız pek çok mükellef veya işverenler e-haciz riskinden  korunmak için yakınlarının  adına bankalarda hesap açtırıp buradan işlemlerini güvenli olarak yaptıklarını  ifade etmektedirler. 

Bu  uygulamanın çok  sıhhatli olduğu da 213 sayılı yasa açısından söylenemez. Çünkü, gerçek ve tüzel kişiler tahsilat ve ödemelerini  kendi hesapları üzerinden  yapmak  zorundadırlar.  Yukarıda da belirttiğimiz gibi pek çok işveren veya vergi mükellefi e-haciz riskinden  korunmak için Türk usulü bir çözüm bularak söz konusu  işlemlerini başkalarının  banka hesapları üzerinden devam ettirdiklerini açıkça ifade etmektedirler.

Bazı vergi incelemelerinde mükellefin dışında başkaları üzerinden gerçekleştirilen ticari, parasal hareketlerin ispatında da hesap sahibi sıkıntılar yaşayabilmektedir.  Burada gelir idaresinin e-haciz uygulamalarına açıklık ve çözüm getirerek mükellefin bizzat kendi hesabından tahsilat ve ödemelerini e-haciz uygulamalarından ayrışık olarak çözüm getirici genel tebliğlere veya diğer ikincil mevzuatın devreye sokulmasında acilen yarar  görülmektedir.

Bu  haliyle e-haciz uygulamaları iyi niyetli mükelleflerin  ticari tahsilat ve ödemelerinde problem oluşturmaktadır.  Amme borçlusu  mükellefin kendine ait olmayan  birçok  emanet  paralar, tedarikçi istihkakları, hacze kabil olmayan geçici  paralar, emekli maaşları,  personel  ödemeleri, hak edişler içerisindeki ücret payları vs. mükellefe ait olmayan  muhtelif paraların   e-hacizden vareste tutulması gerekmektedir.  Vergi tahsilatı yapmak gayesiyle mükelleflerin ürkütülerek banka sistemi dışına çıkartılması vergi sistemine zarar getirmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor