Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
03 Nisan 2019Bülent TAŞ
478OKUNMA

Şubat 2019 Bütçe Vergi Gelirleri Performansı

Şubat ayında bütçe vergi gelirleri performansı bütçe hedeflerinden önemli ölçüde sapmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2019 yılının Ocak ve Şubat ayları vergi gelirleri tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırmalı ve bütçe hedefleri ile kıyaslamalı olarak yer almaktadır.


Buna göre bir bütün olarak vergi gelirleri performansı hem Ocak hem de Şubat ayında 2019 yılı bütçesinde öngörülen %21,8 artış oranının altında kalmıştır. Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine nazaran artış oranı %7,1 olurken Şubat ayında %9,4 olmuştur.

Bazı vergi kalemlerinde Şubat ayında hedeflerin üzerinde performans gösterildiği gözlenmektedir. Bu kalemler, kurumlar vergisi, tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi ve özel iletişim vergisidir. Tütün ürünlerine uygulanan nispi ÖTV oranlarında yapılan artışın Şubat ayında vergi gelirlerine yansıdığı görülmektedir. Şubat ayında tütün üzerinden alınan ÖTV tahsilatındaki artışın bütçe hedefinin üzerinde olması, bu artışın bütçe hazırlanırken öngörülmediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Öte yandan bazı vergi kalemleri bütçe hedefleri ile uyumlu bir artış göstermiştir. Bunlar, Gelir vergisi ve Damga vergisidir.

Ancak bütçenin diğer bütün vergi kalemleri bütçe hedeflerinin altında hatta bazı kalemler bir önceki yılda tahsil edilen tutarların bile altında performans göstermiştir. Özellikle dahilde KDV, Petrol ve motorlu araç ÖTV ve tapu harç tahsilatları, Şubat ayında da Ocak ayında olduğu gibi bir önceki yılın altında gerçekleşmiştir. Bu durum bazı vergi indirimlerinden kaynaklanıyor olmakla beraber esas itibariyle ekonomideki daralmaya işaret etmektedir.

Sonuçlar bütçe dengesi bakımından sıkıntılı bir yıl geçireceğimize işaret ediyor.