Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan ATİLA
09 Şubat 2014Özkan ATİLA
1591OKUNMA

Stajyer Öğrenci Çalıştırılması

İşletmelerde zorunlu olarak stajyer çalıştırılması ile ilgili esaslar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında stajyer çalıştırılmasına ilişkin önemli hususlar aşağıda yer almaktadır.

Stajyer çalıştırmak zorunlu mu?

10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının en az %5, en fazla %10’u kadar stajyer öğrenci çalıştırmak zorundadırlar. Kesirler tama iblağ olunur. 10’dan az işçi çalıştıran yerler için stajyer çalıştırmak ihtiyaridir. (3308 sayılı kanun madde 18).

On ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde; yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde ise 2/3’ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.

Stajyer olarak çalıştırılabilecek kişiler:

  • Mesleki ve teknik eğitim yapan orta öğretim kurumları
  • Mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumları (Bunlar daha önce kapsamda yoklardı. 6111 sayılı kanun ile kapsama dahil oldular. Yalnız mesleki ve teknik eğitim veren yüksek okullar kapsamda olup diğer üniversiteler kapsamda değildir.) ve
  • Belge ve sertifika programının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün eğitim kurumlarında

öğrenci olanlar 3308 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalıştırılabilir.

Stajyerlere ödenecek ücret

İşletmelerde meslek eğitimi gören stajyer ücretleri ve ücretlerdeki artışlar okul müdürlükleri ile iş yerleri arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre tespit edilir.

Bu ücret 20 den fazla çalışanı olan iş yerlerinde net asgari ücretin %30’undan az olamaz. 20’den az çalışanı olan iş yerlerinde ise %15’inden az olamaz.

3308 sayılı kanun kapsamında olmayan stajyerler için ücret ödenmesi zorunlu değildir. Örneğin işletme fakültesindeki öğrencilerin stajyer olması halinde, ücret ödenmesi zorunlu değildir.  Yine de bunlara ücret ödenirse ödemenin tamamı üzerinden vergi kesilir.

Ücretlerden yapılacak vergi ve sosyal güvenlik kesintileri
Stajyerlere ödenen asgari ücreti aşmayan ücretler vergiden müstesnadır.

Stajyerlerin sigorta primleri öğrenim gördükleri okullar tarafından karşılanmaktadır. (3308 sayılı kanun md. 33’e göre sigorta primleri stajyerlerin yaşına uygun asgari ücretin %50’si üzerinden eğitim kurumlarının bütçelerine konan ödenek üzerinden karşılanacaktır).

Sigorta prim oranları, stajyerler bakmakla yükümlü olunan statüsünde ise %1, değiller ise %6,5’dir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor