Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
29 Mayıs 2016Ahmet Metin AYSOY
299OKUNMA

SSK İşveren Payı Bağ-Kur Borcundan Düşülür mü?

SSK kapsamında (4/a) adına prim ödenen sigortalının geçerli sigortalılık statüsünün Bağ-Kur (4/b) olması gerektiğinin tespit edilmesi halinde eski uygulama (2014/28 Genelge) şöyleydi;

‘’Çakışan süreler içinde (4/a) kapsamında ödenmiş primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması 5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında; i) Sadece sigortalı hissesine isabet eden uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortası priminin aktarımı yapılacaktır. ii) Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır. iii) Çakışan dönemde (4/a) kapsamında ödenen primlerin sigortalı hissesinin aynı döneme karşılık (4/b) kapsamındaki prim borcundan fazla olması halinde yeteri kadar sigortalı hissesi ilgili dönem borcuna aktarılacaktır. ‘’

Söz konusu eski uygulamada, SSK sigortalı hissesine isabet eden primlerin Bağ-Kur prim borcuna mahsup edilmesi mümkün olmasına karşılık, SSK işveren hissesine isabet eden primlerin Bağ-Kur prim borcuna aktarımı mümkün değildi. Bu sınırlama 2015/28 sayılı Genelgeyle kaldırılarak, işverenin yazılı muvafakat etmesi halinde, SSK işveren payının da, sigortalının Bağ-Kur prim borcuna mahsup edilmesi imkânı sağlandı. Ancak, işverenin prim borcunun olmaması gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.