Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
28 Haziran 2015Nazmi KARYAĞDI
247OKUNMA

Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Kalkacak mı, Azalacak mı?

Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018), Resmi Gazete’de 25 Haziran 2015 tarihinde yayımlandı.

Dört yıllık bir dönem için hazırlanan Strateji Belgesinin üç stratejik hedefi bulunuyor:

  1. Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi,
  2. Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması,
  3. Sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin geliştirilmesi.

Elbette ki sanayideki dönüşüm dört yıllık bir strateji belgesiyle sağlanabilecek kadar basit ve kolay bir durum değil. Gerçekçi bir strateji doğrultusunda belki on yıllarca çalışmak gerekiyor.

Bir adet vergisel eylem

Bu arada Sanayi Strateji Belgesinde vergi konusunda bir adet eylem bulunuyor.

Eylemin sorumlu kuruluşu: Maliye Bakanlığı.

İşbirliği yapılacak kurumlar ise TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB.

Eylem; “Sözleşmelerden alınan Damga Vergisi başta olmak üzere Damga Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri gözden geçirilecektir.” şeklinde belirlenmiş durumda.

Açıklaması ise; yatırımlardaki teşviki artırmak amacıyla Damga Vergisi Kanunu’nun çeşitli hükümleri ve uygulamaları gözden geçirilecektir, şeklinde.

İş dünyasında yer alan kişi ve kurumların yıllardır dile getirdiği konulardan birisi de damga vergisinin kaldırılması olmuştur.

Bilhassa sözleşmeler üzerinden alınan damga vergisi Devletin "kayıt dışılıkla mücadelesi"nde olumsuz etkide bulunan bir durum arzediyor.

Sözleşme düzenlememek veya sözleşmeleri gerçek tutarların altında düzenlemek veyahut da sözleşmeleri gizlemek sonuçta "kayıt dışı ekonomi"ye can veren uygulamalar oluyor.

(40) numaralı eylemdeki ifade "gözden geçirmek".

Eylemin gerçekleşme tarihi 2015-2016 olarak belirlenmiş durumda.

Buna göre iş dünyası 31.12.2016'ya kadar "gözden geçirmenin" sonucunu yakından takip edecek.

Sonuçta;

  • Ya sözleşmelerdeki damga vergisi oranı düşürülecek,
  • Ya sözleşmelerdeki damga vergisi kaldırılacak,
  • Ya hiç bir değişiklik olmayacak,
  • Veyahahut da ...?

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor