Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞNazmi KARYAĞDI
06 Temmuz 2020Bülent TAŞ/ Nazmi KARYAĞDI
6839OKUNMA

Sosyal Medya Uzmanlığı ve Vergisel Durumu

Dijitalleşmenin artmasıyla kimi meslekler önemini yitirip hatta zamanla ortadan kalkarken bazı yeni mesleklerle de ortaya çıkıyor. İletişim araçlarının yaygınlaşması ve yakınsama ile pek çok alanda ciddi değişimler yaşıyoruz.

Fütüristler, araştırma merkezleri neredeyse her gün geleceğin meslekleri listesini yayınlıyor. Ancak değişim çoktan başladığı için bazı meslekler daha şimdiden ortadan kalkmaya başladı.

Keza yeni meslekler de ortaya çıkmaya başladı.

Son birkaç yılda ortaya çıkan mesleklerden biri de Sosyal Medya Uzmanlığı (Yöneticiliği, danışmanlığı)

Dijital mecrada sosyalleşme, bilgi, düşünce ve fikir paylaşımı, kariyer arayışı gibi konulara cevap veren sosyal medyanın 2,77 milyara yaklaşan bir takipçiye sahip olduğu tahmin ediliyor. (Kaynak: Statista, 2019)

Özellikle akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar teknolojisinde, fiber geniş bant ve 4G teknolojisindeki ilerlemeler de sosyal medyanın yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Popüler Sosyal Medya İnternet Siteleri

Facebook (Facebook Messenger), YouTube, WeChat, Instagram, QQ, QZone, Weibo, Twitter, Tumblr, Telegram, Baidu Tieba, LinkedIn, WhatsApp, LINE, Snapchat, Pinterest, Viber, VK, Reddit,

Sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanılması, zamanla bu konuda uzman desteğini gerektirmeye başladı. Özellikle ticari hayatın içindeki sosyal medya kullanıcıları, siyasetçiler ve ünlüler açısından bu gereksinim Sosyal Medya Uzmanlığı mesleğinin doğmasına yol açtı.

Kariyer.net internet sitesinde yer alan tanıma göre sosyal medya uzmanı, marka ya da isim bilinirliğini arttırmak, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve satışları arttırmak için strateji planlama, uygulama ve takiple sorumlu kişidir.

Sosyal medya uzmanının temel işi; sosyal medya internet sitelerinde hesaplar oluşturup, bu hesaplarda görseller, reklam filmleri ve video paylaşımları yaparak takipçi sayılarının arttırılması, takibi, yönetimi işinden oluşuyor.

Üniversitelerin halkla ilişkiler, tanıtım ve reklam, gazetecilik, işletme, radyo, sinema ve televizyonculuk bölümlerinden mezun gençler tarafından icra edilen sosyal medya uzmanlığı şirket bünyesinde ücretli olarak yapılabildiği gibi dışarıdan bağımsız bir şekilde de yapılabilmektedir.

Bir işverene bağlı olarak elde edilen gelirin vergisel durumu

Eğer sosyal medya uzmanı bir işletmenin, şirketin bordrosuna dahil olarak işini icra ediyorsa bu durumda elde edilen gelir ücret olarak değerlendirilir.

İşveren tarafından brüt ücretten gelir vergisi kesintisi yapılarak muhtasar beyanname ile 3 aylık ya da aylık olarak beyan edilir.

Ücret, her yıl için yeniden belirlenen gelir vergisi tarifesi kapsamında artan oranlı olarak vergilendirilir.

İşverenden bağımsız olarak sosyal medya uzmanlığı

Bir kişinin, bir işverene tabi olmaksızın sosyal medya uzmanlığı hizmetini devamlı olarak sunması halinde bu kişinin mükellefiyet tesis ettirmesini gerektirir.

Devamlılık kriteri, yerleşik vergi uygulamalarında bir yıl içinde ikiden fazla veya ardı ardına gelen iki yıl içinde yılda bir kez hizmet sunmuş olmak şeklinde değerlendirilmektedir.

Bu durumda olan kişilerin ikametlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri, fatura bastırma, defter tutma, beyanname verme vb. gibi yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı sosyal medya uzmanlığı faaliyetinin Gelir Vergisi Kanunu’ndaki yedi gelir unsurundan ticari kazanç kapsamına girdiği görüşündedir. (www.gib.gov.tr, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21.1.2020 tarih ve 51421814-120[37-2019/5]-E.5817 sayılı özelgesi)

Sosyal medya uzmanlığı hizmeti alan kurumlar fatura karşılığı yaptığı ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmayacaklardır.

Sosyal medya hesabında reklam yayınlatılmasına aracılık etme faaliyeti

Eğer sosyal medya uzmanı sosyal medya hesaplarında 3. kişilerin reklamlarını yayınlar veya reklam hizmeti verilmesine aracılık ederse, Gelir Vergisi Kanununun 94. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde sayılanların sosyal medya uzmanına yaptıkları ödemeler üzerinde %15 oranında vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

Sosyal medya uzmanlığı hizmeti KDV’ye tabi mi?

Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler KDV'ye tabi olduğu için sosyal medya uzmanlığı hizmeti de KDV’ye tabidir.

KDV oranı ise %18 olarak uygulanmalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor